Vrijwaringsclausule

De informatie op deze website kwam tot stand in het kader van het project 'Vlaams kenniscentrum voor de Beste Beschikbare technieken en bijhorende Energie en Milieu Informatie Systeem' (BBT/EMIS) van het Vlaams Gewest.

BBT/EMIS wordt begeleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van de Vlaamse ministers van het departement Omgeving, het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), en de agentschappen VLAIO, OVAM, VEA, VLM, VMM en Zorg en Gezondheid.

Hoewel al het mogelijke is gedan om de accuraatheid van de informatie op deze website te waarborgen, kunnen noch de auteurs, noch VITO, noch het Vlaams Gewest aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen bij het gebruik van deze informatie. Specifieke vermeldingen van procédés, merknamen, enz. moeten steeds beschouwd worden als voorbeelden en betekenen geen beoordeling of engagement.