Opslag van oplosmiddelen en afval

Procesbeschrijving

Droogkuisbedrijven hebben verschillende vaten in opslag. Enerzijds hun voorraad oplosmiddelen, detacheermiddelen en reinigingsversterkers en anderzijds het solventhoudendafval (slib, filters, contactwater, enz.) dat tijdelijk opgeslagen wordt op de site.

De oplosmiddelen en het afval moeten opgeslagen worden in recipiënten die luchtdicht, voldoende sterk en geschikt zijn voor de opslag ervan. De recipiënten moeten steeds op opvangbakken geplaatst worden, voldoende verwijderd van ontstekingsbronnen en licht ontvlambare stoffen.

De grootte en het type van de recipiënten kan sterk variëren:

  • Recipiënten voor detacheermiddelen zijn meestal kleiner van formaat (typisch een volume van 0,1-1 liter) en vervaardigd uit geschikt kunststof of metaal;
  • Recipiënten van detergenten/reinigingsversterkers en oplosmiddelen zijn groter van formaat (typisch een volume van 1-25 liter) en vervaardigd uit geschikt kunststof of metaal;
  • Recipiënten voor de opslag van afval zijn wegens gebruiksgemak en veiligheid (bv. slechts paar keer per jaar ophalen) nog groter (typisch een volume van +25 liter) en vervaardigd uit geschikt kunststof of metaal.

Milieuaspecten

Door lekken in de opslagtanks, morsen tijdens het overgieten en door ongevallen kunnen oplosmiddelen in het milieu (vooral de bodem) terecht komen. Bij naleving van de huidige regelgeving zou met betrekking tot de opslag, verontreiniging naar de bodem niet meer mogen voorkomen en zouden emissies naar de lucht beperkt moeten zijn tot sporadisch enkele accidentele verliezen.