De afwerking

Procesbeschrijving

Het gereinigde textiel wordt door strijken, persen en poppen (onder druk modelleren) terug in zijn oorspronkelijke vorm gebracht. Tijdens deze processtappen (en eventueel nadien) wordt een laatste keer gecontroleerd op vlekken en/of beschadigingen.

Indien er nog vlekken op het textiel aanwezig zijn, wordt getracht deze te verwijderen door nadetacheren. Dit is enigszins anders dan voordetacheren. Tijdens het nadetacheren worden verschillende (specifieke) ontvlekkingsmiddelen volgens een bepaalde volgorde aangebracht op de vlek(ken), wat de kans op vlekverwijdering vergroot en de kans op schade verkleint. De ontvlekkingsmiddelen zijn van die aard dat ze volledig verwijderd kunnen worden door water, stoom en/of perslucht om niet achter te blijven in het textiel, wat een extra droogperiode vereist. Na intensief nadetacheren moet ook vaak opnieuw gestreken, geperst en gepopt worden. Soms is het ook nodig om het textiel opnieuw te reinigen. Vandaar dat voordetacheren meer wenselijk is. Het is mogelijk dat hardnekkige vlekken ook na het nadetacheren nog aanwezig zijn.

Het gereinigde wasgoed wordt uiteindelijk gesorteerd en terugbezorgd aan de klant (laten ophalen of afleveren).

Analoog de voorbehandeling kan ozon toegepast worden om te ontgeuren/ontsmetten.

Milieuaspecten

De milieuaspecten van nadetacheren zijn identiek aan die van voordetacheren (De voorbehandeling - Milieuaspecten). Voor de afwerking van het textiel wordt er gebruik gemaakt van stoom en zijn de milieuaspecten hieraan gelinkt.

Lucht

Er zijn emissies van rookgas door de aanmaak van stoom.

Water

Er wordt water gebruikt voor de aanmaak van stoom.

Energie

Er wordt energie gebruikt voor het strijken, persen en voor de aanmaak van stoom.