Procesbeschrijving

In dit deel beschrijven we de typische procesvoering bij bedrijven met afvalopslag alsook de bijhorende milieu-impact.

 
Deze beschrijving heeft tot doel om een globaal beeld te scheppen van de toegepaste processtappen en hun rol in de problematiek van verontreinigd hemelwater. Dit vormt de achtergrond om de milieuvriendelijke technieken te beschrijven die de sector kan toepassen om verontreiniging van hemelwater te voorkomen of te verminderen.
 
De details van de procesvoering, en de volgorde van de toegepaste processen, kunnen in de praktijk variëren van bedrijf tot bedrijf. Niet alle mogelijke varianten in procesvoering worden beschreven. Ook kan de procesvoering in de praktijk complexer zijn dan hier beschreven.
 
Het is in geen geval de bedoeling om een uitspraak te doen over het al dan niet BBT zijn van bepaalde processtappen. Het feit dat een proces wel of niet vermeld wordt, betekent dus geenszins dat dit proces wel of niet BBT is.