Procesbeschrijving en milieu-impact

In dit deel beschrijven we de typische procesvoering in laboratoria alsook de bijhorende milieu-impact.

Deze beschrijving heeft tot doel om een globaal beeld te scheppen van de toegepaste processtappen en hun milieu-impact. Dit vormt de achtergrond om in Beschikbare Milieuvriendelijke Technieken de milieuvriendelijke technieken te beschrijven die de sector kan toepassen om de milieu-impact te verminderen.

De details van de procesvoering, en de volgorde van de toegepaste processen, kunnen in de praktijk variëren van laboratorium tot laboratorium. Niet alle mogelijke varianten in procesvoering worden in dit deel beschreven. Ook kan de procesvoering in de praktijk complexer zijn dan hier beschreven.

Het is in geen geval de bedoeling van dit deel om een uitspraak te doen over het al dan niet BBT zijn van bepaalde processtappen. Het feit dat een proces in dit deel wel of niet vermeld wordt, betekent dus geenszins dat dit proces wel of niet BBT is.

De informatie voor dit deel werd, tenzij anders vermeld, overgenomen uit ‘Processen Laboratoria.’ In: Omgevingsvergunning uit de praktijk, 2009. Kluwer.