Zwembaden

Zwembaden gebruiken heel veel water, dat ze moeten desinfecteren om een goede bacteriologische kwaliteit te garanderen. Hiervoor gebruiken ze veelal chloor als desinfectie / oxidatiemiddel, wat leidt tot gechloreerde verbindingen (AOX), welke milieuschadelijk kunnen zijn. Daarnaast verbruiken overdekte zwembaden heel veel energie om het water en de ruimten te verwarmen.  De doelstelling van de deze BBT-studie is na te gaan hoe de hoge water- en energieverbruiken en de emissies van gechloreerde verbindingen in het afvalwater kunnen beperkt worden.

In deze studie zijn enerzijds verschillende alternatieven voor chloordesinfectie onderzocht; anderzijds werd ook gekeken hoe de desinfectiebijproducten kunnen verwijderd worden. Er is echter geen algemeen aanvaardbare oplossing voor AOX probleem gevonden.

Er zijn wel verschillende technieken beschreven om water en energie te besparen. Respectievelijk 5 en 12 technieken werden als BBT geëvalueerd. Daarnaast zijn ook maatregelen van good housekeeping opgenomen.

De studie heeft ook “natuurlijke zwembaden” bekeken. Wanneer deze zwembaden onderhouden en uitgebaat worden zonder gebruik te maken van chemicaliën om de waterkwaliteit op peil te houden, is hun milieu-impact wat betreft emissies naar het water nihil. Ook qua water- en energieverbruik scoort dit type van zwembad gunstiger ten opzichte van de klassieke zwembaden.

Daarnaast bevat de studie een stappenplan voor het stapgewijs implementeren van BBT (en technieken die verder gaan dan BBT) in nieuwe of bestaande zwembaden. Het stapsgewijs implementeren (of ontwerpen) is erop gericht om milieuproblemen (o.a. water- en energieverbruik) in eerste instantie te vermijden of te beperken. Daarna worden maatregelen opgenomen die remediëren. Deze aanpak leidt niet enkel tot milieuvoordeel, maar ook tot financiële besparingen, omdat technieken die gericht zijn op remediëren overbodig worden of kleiner kunnen gedimensioneerd worden.