Beschikbare milieuvriendelijke technieken

In dit deel lichten we de verschillende maatregelen toe die in de zwembaden geïmplementeerd kunnen worden om milieuhinder te voorkomen of te beperken. Volgende onderwerpen komen aan bod (waaronder 4 milieuvriendelijke technieken):

 • stapsgewijs implementeren van BBT
 • technieken die een effect hebben op de vermindering van de desinfectiebijproducten;
 • technieken om het waterverbruik te beperken;
 • technieken om het energieverbruik te beperken;
 • good housekeeping maatregelen;
 • end-of-pipe technieken voor het reinigen van het geloosde afvalwater

Bij de bespreking van de milieuvriendelijke technieken komen telkens volgende punten aan bod:

 • beschrijving van de techniek;
 • toepasbaarheid van de techniek;
 • milieuvoordeel van de techniek;
 • financiële aspecten van de techniek.

Deze informatie vormt de basis waarop in hoofdstuk 5 (van de BBT studie zwembaden) de BBT-evaluatie is gebeurd. Het is dus niet de bedoeling om hier reeds een uitspraak te doen over het al dan niet BBT zijn van bepaalde technieken. Het feit dat een techniek besproken wordt, betekent m.a.w. niet per definitie dat deze techniek BBT is.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Stapsgewijs implementeren van de BBTJa
Verminderen desinfectiebijproducten
Douchen vóór het badenJa
Alternatieve desinfectiemiddelen
Koper zilver ionisatieJa 1
WaterstofperoxideJa 3
AOP
Verwijderen van desinfectiebijproducten
ActiefkoolfiltersNee
PoederkoolNee
Gebruik van AOPs
UVNee 6
ozonNee
waterstofperoxideNee
UV + waterstofperoxideNee 8
ozon + waterstofperoxideNee
Beperken waterverbruik
Keuze voor het filtertype, welk een minimale hoeveelheid spoelwater vereistJa
Aansluiten van waadbakken op het waterbehandelingsysteemJa 9
Filters met geactiveerde filter mediaNee
Duurtijd van de filterspoeling verkortenJa
Besparing van watergebruik. Filtersysteem met behulp van membranen
UltrafiltratieJa
NanofiltratieNee
Omgekeerde osmoseNee
Flow through capacitor (FTC)Nee 12
Grijswater circuitNee 13
Beperken van het energieverbruik
Afdekken van het zwembadJa 14
Verlengen van de turnover periode voor laagbelaste zwembadenJa
Correct dimensioneren van pompen – frequentie gestuurde pompenJa
Koppelen van de waterbehandeling van whirlpool en circulatiebad via timer op whirlpoolJa
Isoleren, luchtdicht en dampdicht maken van de gebouwschilJa 15
Frequentieregeling op ventilatorenJa
Recuperatie warmte ventilatielucht (kan pas nadat maatregel 4.4.5 is uitgevoerd)Ja
Recuperatie van restwarmte uit het afvalwaterJa 16
ZonneboilerJa 17
Warmtepomp en energieopslagNee
WarmtekrachtkoppelingJa 18
Condenserende ketelJa 19
Good housekeeping
Invoering van milieumanagementsysteemJa
Legionella beheersingJa
Good housekeeping verlichtingJa
Good housekeeping verwarmingJa
Good housekeeping waterverbruikJa
End of pipe technieken
Verwijderen van chloor bij het volledig leeglaten van het zwembad
Chemische neutralisatieJa 26
Actief koolfilterNee
TurfzakNee
Verwijderen van chloor bij filterspoelingen
Chemische neutralisatieNee
Actief koolfilterNee
TurfzakNee
Verwijderen van AOX
Actief koolfilterNee
Actieve kool doseren als poeder
Omgekeerde osmoseNee
Gebruik van AOPsNee 27
Het volledig leeglaten van het zwembad in overleg met de beheerder van de ontvangende waterloop of RWZIJa
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect

1 Is nog niet toegepast in grote, hoog belaste zwembadcomplexen. Het kan wel een alternatief zijn voor laag belaste zwembaden.

2 Wanneer chloor gebruikt wordt om de filters terug te spoelen, kan dit positieve effect teniet gedaan worden.

3 De techniek is slechts beperkt toegepast, maar kan wel een alternatief zijn voor laag belaste zwembaden.

4 In het begin heeft een actief koolfilter een gunstig effect op de waterkwaliteit (ook naar veiligheid toe), maar de filter kan op temijn een broeihaard worden voor bacteriën, wat negatief is voor de veiligheid.

5 Wanneer de actief koolfilter wordt ingezet als ureumreductor, dient deze slechts periodiek vervangen te worden, waardoor de kosten beperkt blijven. Wanneer de actief koolfilter wordt ingezet met als doel het verwijderen van desinfectiebijproducten, dient de actieve kool heel regelmatig vervangen te worden, waardoor de kosten hoog oplopen.

6 De combinatie UV + waterstofperoxide blijkt beter te zijn dan enkel UV.

7 De combinatie UV + waterstofperoxide blijkt beter te zijn dan enkel UV.

8 Uit de eerste resultaten die beschikbaar zijn blijkt dat de techniek leidt tot een reductie van de AOX concentraties van 640 µg/l tot minder dan 90 µg/l. Dit gaat om de eerste resultaten uit een uitgebreid onderzoek. De techniek kan bijgevolg aanzien worden als veelbelovend en een mogelijke oplossing voor het AOX. Zie ook bijlage 3.

9 BBT voor nieuwbouw en bij grondige renovaties.

10 Nog geen resultaten in België, ontbreken van wetenschappelijke bewijzen.

11 Er zijn geen financiële gegevens bekend voor deze techniek.

12 Verder onderzoek moet uitwijzen of deze techniek BBT kan worden.

13 BBT voor nieuwbouw complexen.

14 Voor buitenbaden

15 Voor nieuwbouw en bij grondige renovatie.

16 Voor nieuwe, grotere baden.

17 Bij nieuwbouw en grondige renovatie.

18 Bij nieuwbouw en grondige renovatie van grote complexen.

19 Een condensatieketel is BBT. Het is echter niet de bedoeling om goedwerkende bestaande ketels te vervangen, doch dient er op regelmatige basis (jaarlijks/tweejaarlijks) een beoordeling te gebeuren. Op basis van deze beooordeling, waarbij energieverbruik (werkingskosten) en investeringskosten worden afgewogen, kan het toch aan te raden zijn de bestaande ketel te vervangen door een condensatieketel (of combinatie van zonneboiler / WKK / condensatieketel).

20 zie BBT-studie Legionella beheersing

21 zie BBT-studie Legionella beheersing

22 zie BBT-studie Legionella beheersing

23 zie BBT-studie Legionella beheersing

24 zie BBT-studie Legionella beheersing

25 zie BBT-studie Legionella beheersing

26 Enkel bij het volledige leeglaten van het zwembadbassin.

27 Deze techniek wordt bij voorkeur op het zwembadwater toegepast ipv op het afvalwater. Zodoende heeft de techniek ook een voordeel voor het binnenklimaat van de zwembadhal en voor de gebruikers.