Actief koolfilter

Beschrijving

De werking van de actief koolfilter is beschreven in 'Verwijderend van desinfectieproducten'. Wanneer de filter gebruikt wordt voor de behandeling van het effluent, zal het aanwezige vrije chloor verwijderd worden, samen met de aanwezige organische verbindingen, waaronder AOX. Deze techniek wordt in detail beschreven in de Gids waterzuiveringstechnieken (Derden et al, 2010) [1].

Toepasbaarheid

De filter is bruikbaar op alle types van zwembadwater. Om verstopping of vervuiling van de filter te voorkomen, kan een voorfiltering noodzakelijk zijn.

Momenteel zijn er geen zwembaden in Vlaanderen gekend die deze techniek toepassen. In Duitsland zijn er wel zwembaden die op deze manier uitgerust zijn (W.E.T., 2008).

Milieuvoordeel

Verwijdering van vrij chloor en AOX-verbindingen; rendement van >90% (Derden et al., 2010). Uit studies op zwembadwater blijkt een efficiënte verwijdering van AOX enkel mogelijk is wanneer de filter regelmatig geregenereerd wordt.

Financiële aspecten

De totale kostprijs varieert tussen 0,05 en 4 €/m³ behandeld water (Derden et al., 2010).

 


[1] De techniekbladen zijn raadpleegbaar via de EMIS-website: http://www.emis.vito.be/techniekfiche/adsorptietechnieken

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Actief koolfilterNee
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect