Het volledig leeglaten van het zwembad in overleg met de beheerder van de ontvangende waterloop of RWZI

Beschrijving

Wanneer het zwembad volledig leeg gelaten wordt, kan dit een verhoogde hydraulische belasting betekenen voor het ontvangende oppervlaktewater of RWZI. Door goede afspraken te maken met de beheerder kan dit vermeden worden.

Toepasbaarheid

De maatregel is toepasbaar voor alle zwembaden (ook op private zwembaden), maar is vooral nuttig voor grotere baden en complexen.

Milieuvoordeel

Verlagen van de hydraulische belasting.

Financiële aspecten

De maatregel heeft vooral een organisatorische impact op de zwembaduitbating.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Het volledig leeglaten van het zwembad in overleg met de beheerder van de ontvangende waterloop of RWZIJa
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect