Stapsgewijs implementeren van de BBT

Bij duurzame processen moet gestreefd worden naar een minimaal water-, grondstoffen en primair energieverbruik. Om hierin te slagen is het van belang om heel systematisch na te denken over processtappen die bepalend zijn voor het verbruik en welke stappen “volgen”.

Om het energieverbruik te beperken kan gewerkt worden volgens de Trias Energetica. In deze aanpak worden in eerste instantie prioriteit gelegd bij maatregelen uit stap 1 zijnde de beperking van de energievraag. Indien alle maatregelen met een positieve ecologische en economische balans genomen werden dan wordt overgegaan naar stap 2 (duurzame energiebronnen) en in laatste instantie stap 3 (efficiënte benutting van fossiele brandstoffen).

 1. Stap 1: Beperk de energievraag
 2. Stap 2: Gebruik duurzame energiebronnen (b.v. bodemwarmte, zonne-energie, wind, biomassa, etc.)
 3. Stap 3: Gebruik eindige energiebronnen efficiënt (b.v. hoog rendement, WKK).

Een analoge aanpak dient gevolgd te worden om het water- en grondstofverbruik te beperken. Het beperken van het waterverbruik zal ook een gunstig effect hebben op het energieverbruik, aangezien praktisch al het water dat in zwembaden gebruikt wordt, ook moet opgewarmd worden.

Het beperken van het grondstofgebruik is o.a. gekoppeld aan het gebouw en de gebruikte chemicaliën. Een compact gebouw is gunstig voor het materiaal gebruik, maar is ook gunstig om het energiegebruik te beperken.

Volgende tabel geeft een overzicht van deze stapsgewijze implementatie.

energie

 

 

water

 

energieverbruik

waterverbruik

waterkwaliteit

grondstoffen

Stap 1: minimaliseren van water-, energie- en grondstofvraag

4.5.1 Invoering van milieumanagementsysteem en 4.5.1 Invoering van milieumanagementsysteem

4.4.1 Afdekken van het zwembad

4.4.2 Verlengen van de turnover periode

4.4.3 Correct dimensioneren van pompen – frequentie gestuurde pompen

4.4.4 Koppelen van de waterbehandeling van whirlpool en circulatiebad via timer op whirlpool

4.4.5 Isoleren, luchtdicht en dampdicht maken van de gebouwschil

4.4.6 Frequentieregeling op ventilatoren

4.4.7 Recuperatie warmte ventilatielucht

4.4.8 Recuperatie van restwarmte uit het afvalwater

4.5.3 Good housekeeping verlichting

4.5.4 Good housekeeping verwarming

4.3.1 Keuze voor het filtertype, welk een minimale hoeveelheid spoelwater vereist

4.3.2 Aansluiten van waadbakken op het waterbehandelingsysteem

4.3.3 Filters met geactiveerde filter media

4.3.4 Duurtijd van de filterspoeling verkorten

4.3.5.1 Ultrafiltratie

4.3.5.2 Nanofiltratie

4.3.5.3 Omgekeerde osmose

4.3.5.4 Flow through capacitor (FTC)

4.3.6 Grijswater circuit

4.5.5 Good housekeeping waterverbruik

Keuze van het zwembadtype met goede doorstroming (3.1 en art. 5.32.9.2.2§1: kleurproef)

Preventieve maatregelen

Douchen vóór het baden

Alternatieve desinfectiemiddelen

4.2.2.1 Koper zilver ionisatie

4.2.2.2 Waterstofperoxide

 

Automatische meting en sturing voor het doseren van de zwembadchemicaliën (art. 5.32.9.2.1§8 van VLAREM II)

 

3.2 Doorstroming van het bad

 

Stap 2: gebruik van duurzame energie en energie, op basis van hernieuwbare materialen

4.4.9 Zonneboiler

4.4.10 Warmtepomp en energieopslag

 

 

 

Stap 3: indien gebruik gemaakt wordt van eindige bronnen, dienen deze zo efficiënt en schoon mogelijk ingezet te worden

4.4.11 Warmtekrachtkoppeling

4.4.12 Condenserende ketel

 

Verwijderen van desinfectiebijproducten

Actiefkoolfilters

4.2.3.2 Actieve kool doseren als poeder AOP

4.2.3.3a UV

4.2.3.3c waterstofperoxide

4.2.3.3d UV+waterstofperoxide

3.8.1.2 Zoutelektrolyse

 

 

Stap 4: end-of-pipe technieken

 

4.6.3.3 Omgekeerde osmose

 

Verwijderen van chloor bij het volledig leeglaten van het zwembad

Chemische neutralisatie

4.6.1.2 Actief koolfilter

Verwijderen van chloor bij filterspoelingen

4.6.2.1 Chemische neutralisatie

4.6.2.2 Actief koolfilter

4.6.3 Verwijderen van AOX

4.6.4 Het volledig leeglaten van het zwembad in overleg met de beheerder van de ontvangende waterloop of RWZI

 

Tabel: Stappen overzicht voor het introduceren van milieuvriendelijke technieken (BBT en niet-BBT) .

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Stapsgewijs implementeren van de BBTJa
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect