Filters met geactiveerde filter media

Beschrijving (Dryden, 2007; AFM, 2010)

Geactiveerd filtermedium bestaat uit gebroken glas, dat elektrostatisch geladen wordt, waardoor het oppervlakte een negatieve lading krijgt. Positief geladen deeltjes zullen door het materiaal aangetrokken worden. Om dit te bevorderen moet er gewerkt worden met een positief geladen vlokmiddel. Het glas werkt hierdoor als een “actieve” filter.

Een ander voordeel van geactiveerd filtermedium is dat er in tegenstelling tot bij zand, geen biofilm gevormd wordt. De biofilm die in zand (en andere filters) aanwezig is, is een bron van bacteriën, welke leiden tot een verhoogd verbruik van actief chloor.

Doordat er geen biofilm aanwezig is op het geactiveerde materiaal, zal het verbruik van actief chloor (of andere desinfectiemiddelen) lager zijn, waardoor ook minder desinfectiebijproducten gevormd worden.

Figuur: werking van actief filtermedia (Dryden H, 2007).

Toepasbaarheid

Doordat er geen biofilm aanwezig is in het filterbed, zijn er ook geen bacteriën aanwezig die urease produceren en ureum omzetten naar ammonium. De afwezigheid van deze urease leidt tot een lager gehalte aan trichlooramines, maar geeft wel hogere ureumconcentraties.

Wanneer gewerkt wordt met dit type van filter, wordt titaniumdioxide toegevoegd in het vlokmiddel. Titaniumdioxide katalyseert de reactie met hypochloriet, waardoor ureum afgebroken wordt.

De leveranciers van het actieve filtermedium streven naar een totale afwezigheid van biofilms in het volledige zwembad (leidingen, pompen,…). Om dit te bereiken, tracht men fosfaat (als essentieel element voor de celopbouw) te limiteren. De gebruikte zwembadchemicaliën zijn dan ook afgestemd op de verwijdering van fosfaten.

Momenteel zijn er referenties voor een 10-tal publiek toegankelijke zwembaden in Groot-Brittannië die uitgerust zijn met dit type van filters en wordt het systeem ook toegepast in een 10-tal publieke baden elders in Europa. Er zijn nog geen systemen binnen Vlaanderen gekend.

Milieuvoordeel

Het actief filtermedium richt zich op een lagere organische belasting van het zwembadwater (door de vorming van biofilms te vermijden). Hierdoor daalt het chloorverbruik en daalt de vorming van desinfectiebijproducten. Er zijn echter geen cijfers gekend van de AOX concentraties in het water of THM in de lucht.

Financiële aspecten

De investeringkost voor een 25 m bad wordt geschat op 19 000 euro. Dit zou leiden tot een verlaging in chloorverbruik (tot 80%) en pH-correctiemiddel (tot 50%). De kosten voor duurder vlokmiddel worden geraamd op 800 euro per jaar.

Omwille van de hogere performatie, zou er minder suppletiewater nodig zijn, wat rekening houdend met de water- en energiekost zou leiden tot een besparing tot 17 000 euro/jaar. De cijfers zijn echter sterk afhankelijk van de startcondities. Een zwembad met een hogere performatie, zal deze besparingen niet realiseren, een zwembad dat minder goed werkt, zou deze besparingen wel kunnen realiseren (AFM, 2010).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Filters met geactiveerde filter mediaNee
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect

1 Nog geen resultaten in België, ontbreken van wetenschappelijke bewijzen.