Besparing van watergebruik. Filtersysteem met behulp van membranen

Membranen scheiden deeltjes op basis van hun moleculegrootte. Afhankelijk van de grootte van de membraanporiën spreekt men over microfiltratie, ultrafiltratie, nanofitratie en omgekeerde osmose. Deze techniek wordt in detail beschreven in de Gids waterzuiveringstechnieken (Derden et al, 2010) [1].

Microfiltratie is een membraanscheidingstechniek waarbij fijne deeltjes of andere gesuspendeerde materie, met een deeltjesgrootte van 0,1 tot 1,5 micron, gescheiden worden van een vloeistof. Met deze methode kunnen gesuspendeerde vaste deeltjes, bacteriën en andere onzuiverheden worden verwijderen. Microfiltratiemembranen hebben een poriegrootte van 0,2 micron.

Ultrafiltratie is een membraanscheidingstechniek waarbij hele fijne deeltjes of gesuspendeerde materie, met een deeltjesgrootte van 0,005 tot 0,1 micron, gescheiden worden van een vloeistof. Deze techniek kan gebruikt worden om zouten, eiwitten en andere onzuiverheden te verwijderen. Ultrafiltratie membranen hebben een poriegrootte van 0,0025 tot 0,1 micron.

Nanofiltratie is een membraan scheidingstechniek waarbij zeer fijne deeltjes of andere gesuspendeerde materie, met een deeltjesgrootte van ongeveer 0,0001 tot 0,005 micron, gescheiden worden van een vloeistof. Deze methode kan gebruikt worden om virussen, pesticiden en herbiciden te verwijderen.

Omgekeerde Osmose scheidt zeer fijne deeltjes of andere gesuspendeerde materie met een deeltjesgrootte tot 0,001 micron, van een vloeistof. Het kan ingezet worden om metaalionen en waterzouten geheel te verwijderen.

Membraaninstallaties kunnen op verschillende manieren in het waterbehandeling-systeem geïntegreerd worden: in de plaats van de filters, op een deel van het water (na filtratie) of op het terugspoelwater van de filters.

Uit onderzoek door Glauner et al. (2005a) blijkt dat 32 tot 41% van alle TOC en 36 tot 38% van alle AOX zich bevindt in de fractie groter dan 1 000 g/mol, wat overeenkomt met de fractie die afgescheiden wordt door ultrafiltratie. 73 tot 86% van de TOC en 81 tot 94% van de AOX bevinden zich in de fractie groter dan 200 g/mol, wat overeenkomt met de fractie die afgescheiden wordt door ultrafiltratie.

Een speciale installatie is de “Flow through capacitor”, die vergelijkbaar is met dialyse.

 


[1] De techniekbladen zijn raadpleegbaar via de EMIS-website: http://www.emis.vito.be/techniekfiche/microfiltratie

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Besparing van watergebruik. Filtersysteem met behulp van membranen
UltrafiltratieJa
NanofiltratieNee
Omgekeerde osmoseNee
Flow through capacitor (FTC)Nee 2
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect

1 Er zijn geen financiële gegevens bekend voor deze techniek.

2 Verder onderzoek moet uitwijzen of deze techniek BBT kan worden.