Ultrafiltratie

Beschrijving

Ultrafiltratie kan ingezet worden als alternatief voor klassieke filters. Het systeem is opgebouwd uit een voorfilter gevolgd door ultrafiltratie module bestaande uit keramische membranen. Het systeem bestaat uit verschillende “straten” van membranen die alternerend werken (zie figuur). De werking van de membranen is volledig computer gestuurd: deze worden automatisch teruggespoeld en gereinigd met de nodige reinigingsvloeistoffen.

Na ultrafiltratie worden gebonden chloor concentraties van 0,25 tot 0,27 µg/l teruggevonden (Barbot en Moulin, 2008). De ultrafiltratie membranen zouden ook een deel van de aanwezige kiemen verwijderen (IKZ-Fachplaner, 2009). Dit wordt echter niet bevestigd door Glauner et al. (2005a).

Figuur: Ultrafiltratie eenheid van een zwembad (bron: inge, 2010).

Toepasbaarheid

In Vlaanderen zijn geen zwembaden gekend waar de filterinstallatie vervangen werd door ultrafiltratiemembranen. In Duitsland en Denemarken zijn er ruim honderd zwembaden met deze techniek uitgerust, in Vlaanderen is nog geen ervaring met deze techniek.

Milieuvoordeel

De voordelen t.o.v. klassieke filters zijn: minder technische ruimte nodig (50-75%); lager watergebruik en daaraan gekoppeld energieverbruik (80% water besparing t.o.v. klassieke zandfilters) (Bron: Membrane Technology, 2006).

Financiële aspecten

De investeringskost voor respectievelijk een eerste (200 m³/h) en tweede trap (7 m³/h) ultrafiltratie zijn 398 000 euro en 40 900 euro. De investeringskost in een klassieke filtratie-installatie met een zelfde debiet (200 m³/h) is 179 000 euro. De werkingskosten voor een één en twee traps UF worden op respectievelijk 0,023 en 0,2101 €/m³ geraamd. Voor een klassieke filtratie is dit ongeveer 0,0233 €/m³. Bij deze prijzen werd geen rekening gehouden met de investeringskosten en verzekering, maar wel met heffingen voor het lozen van het afvalwater (Hobby et al, 2004).

De rendabiliteit van de investering hangt samen met de kostprijs voor het inkopen en voorbereiden van het zwembadwater en de waterbesparingen (en daaraan gekoppelde energiebesparingen) die kunnen gerealiseerd worden door deze techniek toe te passen.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
UltrafiltratieJa
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect