Nanofiltratie

Beschrijving

Nanofiltratie gaat nog een stap verder dan ultrafiltratie en zou eveneens op de volledige waterstroom worden toegepast ter vervanging van de zandfilters.

Nanofiltratie wordt getrapt toegepast: voorfilter die grove delen verwijdert, daarna microfiltratie gevolgd door ultrafiltratie en nanofiltratie. Door nanofiltratie toe te passen op het zwembadwater zullen de gehalten aan AOX (81 tot 94%) en TOC (72 tot 86%) zeer sterk afnemen (Glauner et al., 2005a).

Toepasbaarheid

Er werden laboschaal testen uitgevoerd met nanofiltratiemembranen, maar er zijn geen fullscale installaties.

Milieuvoordeel

Door nanofiltratie toe te passen op het zwembadwater zullen de gehalten aan AOX (81 tot 94%) en TOC (72 tot 86%) zeer sterk afnemen (Glauner et al., 2005a). Het gebruik van nanofiltratie gaat ook gepaard met een reductie van water- en energieverbruik.

Financiële aspecten

De membranen die gebruikt worden voor nanofiltratie zijn vrij duur (Vlaringerbroek en van Straaten, 2007).

 • Peuterbad + whirlpool (48 + 2 m³): investering: 11 000 euro (chloorbleekloog) + 30 000 euro (nanofiltratie – 10% van de stroom); werkingkosten: 5 600 euro/jaar;
 • wedstrijdbad + whirlpool (600 m³): investering: 17 000 euro (chloorbleekloog) + 100 000 euro (nanofiltratie – 10% van de stroom); werkingkosten: 8 900 euro/jaar.

Bij de bovenvermelde prijzen is nog geen rekening gehouden met de kostprijs voor de ruimte die dergelijke installatie inneemt.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
NanofiltratieNee
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect