Duurtijd van de filterspoeling verkorten

Beschrijving

Afhankelijk van de keuze van filter en afhankelijk van het type van waterbehandelingen  zal de duurtijd van de filterspoeling beperkt kunnen worden, zonder dat dit een negatief effect heeft op de kwaliteit.

Toepasbaarheid

De toepasbaarheid hangt af van het type van filter en de voorbehandeling. Ook in het geval van een kortere filter spoeltijd, moet het filterbed in fluïdisatie komen, enkel dan kan een goede werking gegarandeerd worden.

Momenteel wordt er door de wetgever opgelegd dat er minimaal 30 l vers water per bader moet toegevoegd worden aan het bad [1]. Door goed beheer zou dit verbruik kunnen beperkt worden tot 17 à 20 l/bader [2]. Dit vraagt wel een aanpassing van de huidige wetgeving.

Milieuvoordeel

Besparing van het water- en daaraan gekoppelde energieverbruik.

Financiële aspecten

Er zijn enkel positieve financiële aspecten gekoppeld aan deze maatregel: besparen van water en energie.

 


[1] Zie VLAREM II artikel 5.32.9.2.2§5 voor overdekte circulatiebaden; artikel 5.32.9.3.2§5 voor niet overdekte circulatiebaden of artikel 5.32.9.7.3§5 voor therapiebaden.

[2] Persoonlijke communicatie Peter Appel. Min. 7 l/bader gaat verloren onder vorm van verdamping en uitsleep. Bij goedwerkende filters, gecombineerd met bepaalde waterbehandelingstechnieken, gaat ongeveer 10 l/bader verloren via het terugspoelen van de filters. Indien in de toekomst nog performantere technieken worden ingezet, kan het waterverbruik mogelijk nog verder dalen.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Duurtijd van de filterspoeling verkortenJa
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect