Grijswater circuit

Beschrijving

Voor het spoelen van toiletten is het niet nodig om water van drinkwaterkwaliteit te gebruiken. Door hiervoor water van een lagere kwaliteit (hemelwater, spoelwater van de filters, ondiep grondwater,…) in te zetten, kan bespaard worden op drinkwater.

Toepasbaarheid

Dit is makkelijk implementeerbaar in nieuw te bouwen zwembaden, maar is minder evident in bestaande complexen, omdat hiervoor leidingen e.d. moeten aangepast worden.

Milieuvoordeel

De druk op drinkwater vermindert.

Financiële aspecten

Voor het aanpassen van bestaande inrichtingen kunnen de kosten hoog oplopen, maar voor nieuw op te richten zwembaden, kan de kostprijs beperkt blijven.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Grijswater circuitNee 1
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect

1 BBT voor nieuwbouw complexen.