Keuze voor het filtertype, welk een minimale hoeveelheid spoelwater vereist

Beschrijving

Afhankelijk van het type van filter voor het behandelen van het zwembadwater, is er meer of minder spoelwater nodig. Het water/grondstof verbruik ligt het laagst bij hydroantraciet filters.

Toepasbaarheid

De voor- en nadelen van de verschillende systemen zijn besproken onder Procesbeschrijving (filtratie - hydroantraciet filters). Het verminderen van de hoeveelheid spoelwater, mag nooit ten koste van de waterkwaliteit gaan.

Milieuvoordeel

Het beperken van het waterverbruik leidt ook tot een verlaging in het energieverbruik.

Financiële aspecten

De verschillende types van filters worden courant gebruikt en als stand der techniek beschouwd. De mogelijk meerprijs in aankoop van de filter, wordt zeker gecompenseerd in lager water- en energieverbruik.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Keuze voor het filtertype, welk een minimale hoeveelheid spoelwater vereistJa
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect