Aansluiten van waadbakken op het waterbehandelingsysteem

Beschrijving

Bij overdekte baden is het hebben van een voetwaadbak of voetsproeiers verplicht. Bij openluchtbaden moeten er voetwaadbakken aanwezig zijn voor het betreden van de kaden.

Het water van de voetsproeiers in sommige gevallen rechtstreeks weg naar de riolering. Het waterverbruik kan beperkt worden door één of meerder voetwaadbakken aan te sluiten op het waterbehandelingsysteem. De turnover van de voetwaadbakken is 10 minuten. Zonder aansluiting stroomt al het water weg naar het riool.

Toepasbaarheid

Daar waar voetwaadbakken aanwezig zijn en in openluchtzwembaden. In bestaande zwembaden kan extra leidingwerk nodig zijn.

Milieuvoordeel

Beperken van het waterverbruik.

Financiële aspecten

In het geval van nieuwbouw, is er geen extra kost, enkel een financieel voordeel (lager –warm- waterverbruik). In bestaande zwembaden is de investeringskost afhankelijk van het leidingwerk.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Aansluiten van waadbakken op het waterbehandelingsysteemJa 1
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect

1 BBT voor nieuwbouw en bij grondige renovaties.