Flow through capacitor (FTC)

Beschrijving

Flow through capacitor is een technologie waarbij membraan- en elektro-technologie gecombineerd worden. Het water stroomt doorheen een semi-permeable membraan (sponsachtig). Langs een zijde van het membraan bevindt er zich een katode (positief geladen elektrode), langs de andere zijde bevindt er zich een anode (negatief geladen elektrode). Positief geladen deeltjes (kationen) zullen doorheen het membraan richting anode migreren. Negatief geladen deeltjes (anionen) bewegen richting katode.

Om de anode en katode te regenereren worden ze omgepoold en stromen de verontreinigingen terug doorheen het membraan naar het water. Op het moment van regeneratie dient het water afgevoerd te worden (zie ook onderstaande figuur) (Primary water, 2009).

Op die manier worden geladen deeltjes (vooral zouten en nitraten) uit het zwembadwater verwijderd [1].

Figuur: Principe van Flow through Capacitor (FTC) – (figuur op basis van figuren Primary water, 2009).

De techniek wordt toegepast op het spoelwater van zwembaden, en kan mogelijk ook toegepast worden op (een deel) van het zwembadwater. Het voordeel van FTC t.o.v. OO (omgekeerde osmose) is dat de membranen van OO zeer gevoelig zijn aan vrij chloor en heel duur zijn in aankoop. FTC is ongevoelig aan chloor en kan dan ook rechtstreeks ingezet worden.

Toepasbaarheid

De techniek is momenteel getest op labo en piloot schaal. Momenteel worden er studies uitgevoerd om de techniek te plaatsen in enkele Brusselse zwembaden. De techniek kan mogelijk ook een oplossing bieden in zwembaden waar de badkuip uit roestvrij staal bestaat en waar zeer lage zoutconcentraties noodzakelijk zijn, omdat zout het roestvrij staal aantast.

Milieuvoordeel

Beperken van het waterverbruik, door hergebruik van een deel van het spoelwater (minstens 60%). Door het waterverbruik te beperken zal ook de energiekost dalen.

Financiële aspecten

Er zijn nog geen kostprijs gegevens gekend voor zwembadtoepassingen.

 


[1] Persoonlijke communicatie Peter Appel, PWT, 2010.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Flow through capacitor (FTC)Nee 2
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect

1 Er zijn geen financiële gegevens bekend voor deze techniek.

2 Verder onderzoek moet uitwijzen of deze techniek BBT kan worden.