Correct dimensioneren van pompen – frequentie gestuurde pompen

Beschrijving

Voor de waterkwaliteit is het niet altijd nodig dat de pompen op het maximaal vermogen werken. Bij een lagere belasting (bv. de nacht) kan het debiet verminderd worden.

Het energieverbruik van pompen verloopt disproportioneel. Wanneer het verpompte debiet met 20% verminderd wordt, kan het energieverbruik tot 50% afnemen. Belangrijk hierin is het juist dimensioneren van de pompen.

Toepasbaarheid

Pompen kunnen nooit volledig uitgeschakeld worden, omdat dit een ongunstig effect heeft op de zwemwater kwaliteit. Wanneer een dergelijke techniek wordt toegepast, moet de waterkwaliteit goed opgevolgd worden. Bij zwembaden waar de waterzuivering onder gedimensioneerd is, kan een dergelijke techniek niet toegepast worden.

Milieuvoordeel

Lager elektriciteitsverbruik.

Financiële aspecten

De installatiekost wordt geraamd op 100 euro per kW geïnstalleerd vermogen. Wanneer het pompdebiet tijdens de nacht kan gereduceerd worden tot 80% van de capaciteit, kan de techniek binnen de 3 maanden terug verdiend worden.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Correct dimensioneren van pompen – frequentie gestuurde pompenJa
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect