Warmtepomp en energieopslag

Beschrijving techniek

Een warmtepomp werkt als een omgekeerde koelinstallatie en onttrekt warmte aan de buitenlucht of aan grondwater. Tijdens de zomermaanden werkt het systeem omgekeerd en doet het dienst om ruimte of water te koelen.

Toepasbaarheid

De toepasbaarheid van het systeem hangt af van de hydrogeologische omgeving waar het zwembad staat in het geval er gebruik gemaakt wordt van grondwater. Omdat er bij zwembaden geen koudevraag is (ook niet in de zomer), is dit systeem minder geschikt.

Milieuvoordeel

Het milieuvoordeel van een warmtepomp hangt samen met de efficiëntie. Door een dergelijke pomp in te zetten stijgt de elektriciteitsvraag, maar is er minder primaire energie voor verwarming nodig. Pompen dienen een voldoende hoge COP[1] te hebben (> 2,5), vooraleer ze milieuvriendelijk zijn.

Financiële aspecten

De investeringskosten zijn sterk gelinkt aan de hydrogeologische omgeving.
[1] Zie ook recuperatie van restwarmte uit afvalwater voor uitleg over COP.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Warmtepomp en energieopslagNee
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect