Recuperatie warmte ventilatielucht

Beschrijving

Om de kwaliteit van de lucht in zwembaden op peil te houden moeten de hallen en ruimten voldoende geventileerd worden. Daarbij wordt warme vochtige lucht afgezogen en wordt deze vervangen door koude lucht. Met behulp van een warmtewisselaar kan de inkomende lucht voorverwarmd worden met behulp van de uitgaande lucht. Door een goed design van de warmtewisselaar kan het rendement verhogen van 50 naar 70%. Wanneer de warmtewisselaar gekoppeld wordt met een warmtepomp zal het rendement nog toenemen. Wanneer de luchtgroep naast de warmtewisselaar ook een geïntegreerde warmtepomp bevat, kan de resterende energie (vooral latente energie) worden gerecupereerd en op een hogere temperatuur aan de toevoerlucht of het zwembadwater worden afgegeven. Als de warmtepomp correct gedimensioneerd is, is een COp van 7,5 mogelijk.

Toepasbaarheid

Deze techniek is toepasbaar in overdekte zwemhallen. De voorwaarde is dat de zwembaden voldoende luchtdicht zijn. Wanneer de hal niet luchtdicht is, zal een groot deel van de warme lucht via kieren verdwijnen. Het totaal rendement van de warmtewisselaar en warmtepomp zal evenredig dalen met de lucht die via de gebouwenschil ongewenst uitgewisseld wordt [1].

Milieuvoordeel

Door deze techniek toe te passen zal het elektriciteitsverbruik toenemen (met 41% volgens Uiterwijk, 2007) en zal het gasverbruik afnemen (eveneens met 41% volgens Uiterwijk, 2007).

Door een deel van de warmte uit de ventilatielucht te recupereren, zal er minder primaire energie nodig zijn voor het verwarmen van de hal. Deze techniek zal mogelijk ook leiden tot het verhogen van het ventilatiedebiet, wat de atmosfeer in de hallen ten goede zal komen. (Momenteel wordt er in sommige baden onvoldoende geventileerd om de energiefactuur te drukken).

Financiële aspecten

De investeringskost voor een systeem met warmtewisselaar en warmtepomp bedraagt ongeveer 4 tot 5 € per m³ geïnstalleerd vermogen. Bij goed luchtdichte zwembaden zijn dergelijke installaties op 3 jaar tijd terugverdiend. De netto-energiekosten zullen afnemen met ongeveer 18% (Uiterwijk, 2007).

 


[1] Persoonlijke communicatie J. Verplaetsen, Menerga NV.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Recuperatie warmte ventilatielucht (kan pas nadat maatregel 4.4.5 is uitgevoerd)Ja
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect