Koppelen van de waterbehandeling van whirlpool en circulatiebad via timer op whirlpool

Beschrijving

De temperatuur in een circulatiebad is meestal een stuk lager dan deze van de whirlpool. Beide baden hebben daardoor een aparte waterbehandeling (zie onderstaande figuur a). Wanneer de waterbehandeling van de zwembaden gekoppeld wordt, leidt dit tot een verlaagde investering, omdat er slechts een waterbehandeling nodig is. Maar doordat de whirlpool met hogere watertemperatuur een kortere turnover heeft dat het circulatiebad, zal de temperatuur van het circulatiebad snel toenemen, wat leidt tot een verhoogd en onnodig energieverbruik (zie onderstaande figuur b).

Figuur: Koppeling van de waterbehandeling van de whirlpool aan deze van het circulatiebad via een tijdschakelaar
a: traditioneel: aparte waterbehandeling voor whirlpool en circulatiebad op twee verschillende temperaturen
b: koppeling van de waterbehandeling, leidt tot een verhoging van de temperatuur in het circulatiebad, als gevolg van de hoge whirlpooltemperatuur
c: koppeling van whirlpool en circulatiebad met tijdschakelaar en aparte snelwerkende warmtewisselaar

Een oplossing is om het water van de whirlpool op dezelfde (lagere) temperatuur van het circulatiebad te brengen. Wanneer gebruikers van de whirlpool toch een hogere temperatuur wensen, kunnen zij zelf een tijdschakelaar indrukken. Hierdoor wordt een aparte pomp aangestuurd (bv. de krachtige massagepompen), die het water via een krachtige warmtewisselaar heel snel (binnen enkele minuten) op de gewenste hogere temperatuur brengt (zie figuur b). Na de ingestelde tijd (bv. 10 minuten) zullen deze pompen uitvallen en zal de temperatuur terug dalen (zie figuur c).

Toepasbaarheid

De opstelling uit figuur b is te overwegen wanneer er wel een hogere temperatuur van het circulatiebad gewenst is. Het nadeel om baden te koppelen is dat wanneer in een bad een bacteriologische probleem wordt vastgesteld, alle baden moeten gesloten worden.

Milieuvoordeel

Door de whirlpool enkel op een hogere temperatuur te brengen wanneer baders hier naar vragen, kan het energiegebruik beperkt worden. Het leidt bovendien tot een groter bewust zijn bij de whirlpool gebruikers en heeft als bijkomend neveneffect dat whirlpool gebruikers het bad na de ingestelde tijd verlaten, zodat anderen er daarna kunnen gebruik van maken.

Financiële aspecten

Het koppelen van de baden leidt tot kostenbesparingen, omdat er slechts een filter nodig is, maar de investering voor de sturing blijft ongeveer gelijk. Wanneer badgasten deze maatregel als een verlaging van comfort ervaren, kan dit leiden tot een verlaging van de omzet, wanneer hierdoor het bezoekersaantal daalt.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Koppelen van de waterbehandeling van whirlpool en circulatiebad via timer op whirlpoolJa
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect