Verlengen van de turnover periode voor laagbelaste zwembaden

Beschrijving

De turnover periode is de tijd waarop de volledige waterinhoud doorheen de filterinstallatie gestuurd wordt. De maximale waarden voor de turnover periodes van de verschillende types van baden is vastgelegd in VLAREM waarmee de wetgever een gunstige waterkwaliteit wil bereiken in de verschillende types van baden.

Hoe groter de belasting van een bad (bv. kinderbaden en whirlpools) en hoe hoger de temperaturen van het water, hoe korter de turnover periode moet zijn. Hoge belastingen en hoge watertemperaturen verhogen het risico op het snel verspreiden van ziektekiemen.

Korte turnover periodes leiden tot relatief grote filter- en pompinstallaties en bijgevolg tot hoge investerings- en werkingskosten.

In de huidige wetgeving wordt enkel een onderscheid gemaakt op basis van het watervolume van een bad: baden gelijk aan of kleiner dan 100 m³ hebben een turnover van maximum 2 u. Grotere baden hebben een turnover van maximaal 4 u.

Door het onderscheid te maken op basis van belasting (ipv op basis van grootte), kan het energie verbruik voor kleinere types van baden beperkt worden. Laag belaste baden met lage temperaturen zijn o.a. duikputten en zwembaden in saunacomplexen.

Toepasbaarheid

Wanneer de turnoverperiode verlengd wordt, mag de waterkwaliteit en veiligheid van de baders hier niet onder leiden. In Nederland mag de turnover periode onder bepaalde  voorwaarden oplopen tot 6 u (KNZB, 2004).

Milieuvoordeel

Door de turnover periode te verhogen, kunnen kleinere filters en pompen geïnstalleerd worden. Dit leidt tot een kleiner ruimtebeslag, beperkter materiaal gebruik en lager energieverbruik.

Financiële aspecten

Kleinere filters en pompen leiden tot besparingen. De financiële impact is positief.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Verlengen van de turnover periode voor laagbelaste zwembadenJa
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect