Warmtekrachtkoppeling

Beschrijving

Een WKK produceert elektriciteit. De warmte die daarbij vrijkomt wordt nuttig gebruikt. Informatie over de verschillende types WKKs en de ontwikkeling er van zijn terug te vinden op volgende website van Cogen Vlaanderen, een platform voor WKKs in Vlaanderen.

Toepasbaarheid

Een WKK is interessant wanneer een bedrijf zowel elektriciteit als warmte nodig heeft, wat typisch is voor zwembaden

Milieuvoordeel

Bij de productie van elektriciteit gaat heel wat warmte verloren, wanneer deze warmte nuttig kan ingezet worden, zal het totale energieverbruik (voor elektriciteit en warmte samen) lager zijn. Hierdoor zal de uitstoot van verbrandingsgassen dalen.

Financiële aspecten

De investeringskosten voor een WKK installatie worden voor middelgrote installaties (500 kWe) ingeschat op 925 € per kWe geïnstalleerd vermogen. Voor grote installaties (> 1 000 kWe) wordt de investeringskost op 653 €/kWe geraamd. Beide types van installaties zijn rendabel en verdienen zichzelf binnen de 10 jaar terug, op voorwaarde, dat alle geproduceerde elektriciteit door het zwembad zelf gebruikt wordt en de installatie minstens 2850 vollasturen werkt (Moorkens, 2010). Daarmee zijn zwembaden, naast serres, ziekenhuizen en rust-en verzorginstehuizen, een van de weinige KMO-sectoren waar WKK-installaties rendabel zijn.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
WarmtekrachtkoppelingJa 1
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect

1 Bij nieuwbouw en grondige renovatie van grote complexen.