Isoleren, luchtdicht en dampdicht maken van de gebouwschil

Beschrijving

Om het energieverbruik voor verwarming te beperken is het belangrijk dat zwembaden voldoende geïsoleerd zijn. Bij nieuwe complexen dient steeds een afweging gemaakt te worden tussen extra isolatie en de kosten voor verwarming en ventilatie op lange termijn. Bij bestaande zwembaden kan het nuttig zijn om metingen met een infraroodcamera uit te voeren om de koude bruggen op te sporen en te isoleren, glijbanen vragen daarbij extra aandacht.

Toepasbaarheid

Het is gemakkelijker om nieuwe gebouwen goed te isoleren en wind- en dampdicht te maken dan bestaande gebouwen.

Milieuvoordeel

Verlaging van het primaire energiegebruik.

Financiële aspecten

Het goed isoleren en luchtdicht maken van nieuwe zwembadcomplexen verhoogt de investeringskost, maar wordt snel terugverdiend, door lagere energiekosten.

Voor bestaande gebouwen zijn investeringkosten moeilijker in te schatten. Voor het vervangen van glas door HR++ glas blijkt de terugverdientijd groter te zijn dan 8 jaar (Gommers en Houwen, 2009).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Isoleren, luchtdicht en dampdicht maken van de gebouwschilJa 1
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect

1 Voor nieuwbouw en bij grondige renovatie.