Koper zilver ionisatie

Beschrijving

In aanwezigheid van koper- en zilverionen zal een destructie van het celmembraan en de eiwitstructuren van micro-organismen optreden. De koper- en zilverionen komen vrij door elektrolyse van koper- en zilverstaven (Vlaringerbroek en van Straaten, 2007). De koperelektrode moet voor de filters staan, daar koper ook dienst doet als vlokmiddel. De zilverelektrode staat in de retourleiding van het water richting zwembad. De techniek wordt vooral gebruikt voor private zwembaden (PWTAG, 2009). In Wallonië zijn er 2 publieke baden die met deze techniek zijn uitgerust. De Cu2+ concentratie wordt op 0,6 à 1,2 mg/l gehouden, deze van Ag+ op 2 à 10 µg/l (Burlion et al, 2004).

Toepasbaarheid

In twee Waalse zwembaden waar de techniek wordt toegepast, wordt voldaan aan de bacteriologische vereisten, zonder toevoeging van chloor [1]. Volgens Burlion et al. (2004) zou de bacteriologische kwaliteit toch niet altijd gegarandeerd worden en is het nodig om Cu/Ag te combineren met een ander desinfectiemiddel. Er dient een afweging gemaakt te worden tussen de volksgezondheidkundige voor- en nadelen van deze techniek in functie van de belasting en bedrijfsvoering van het zwembad.

Te hard water of te hoge chloridenconcentraties kunnen leiden tot een neerslag in het water welke negatief kunnen zijn voor de werking van de filters. Koper- en zilverionen zijn niet in staat zijn om organisch materiaal (huidvetten, haren, urine,…) te oxideren. Daarom zijn goed werkende filters noodzakelijk.

Het voordeel van Cu/Ag is dat ze geen invloed hebben op de pH.

Milieuvoordeel

Er ontstaan geen schadelijke desinfectiebijproducten of AOX.

Het spoelwater zal wel zilver en koper bevatten en dit in concentraties die minstens even hoog zijn als deze van het badwater; namelijk 2 tot 10 µg/l voor zilver en 0,6 tot 1,2 mg/l voor koper. Dit is ruim boven het indelingscriterium voor gevaarlijke stoffen van 0,05 mg/l Cutotaal en 0,4 µg/l Agtotaal, waardoor het zwembadwater als een bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen dient beschouwd te worden.

Financiële aspecten

Er zijn geen exacte financiële gegevens van dit type van installatie gekend.

 


[1] Persoonlijke communicatie L. Feyen, Labo Derva.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Koper zilver ionisatieJa 1
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect

1 Is nog niet toegepast in grote, hoog belaste zwembadcomplexen. Het kan wel een alternatief zijn voor laag belaste zwembaden.