AOP

Onder 'Verwijderen van desinfectiebijproducten - Gebruik van AOPs' wordt het gebruik van advanced oxidation products (AOPs) beschreven. Verschillende van deze producten hebben naast een oxidatieve werking ook een desinfecterende werking. Geen van deze producten blijkt echter afdoende te desinfecteren om een volwaardig alternatief te zijn voor middelen op basis van chloor.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
AOP
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect