Actiefkoolfilters

 Beschrijving

Een actieve koolfilter kan na een klassieke filterinstallatie (zand, hydro-antraciet) of na een ultrafiltratie-installatie geplaatst worden. Hierdoor zullen de aanwezige gechloreerde verbindingen verwijderd worden. Behalve een betere waterkwaliteit, zal het gebruik van actieve kool ook leiden tot een betere luchtkwaliteit. De techniek is beschreven onder Procesbeschrijving filtratie en in de Gids waterzuiveringstechnieken (Derden et al, 2010) [1].

Toepasbaarheid

De filter is zinvol wanneer chloor als desinfectiemiddel gebruikt wordt. Uit onderzoek (KIWA, 2007; Barbot en Moulin, 2008) blijkt dat het verwijderingsrendement van actief koolfilters snel afneemt. Mogelijk is dit te wijten aan lage contacttijden [2]. Wanneer de contacttijden moeten verhoogd worden, zullen de filters veel groter (en duurder worden).

Milieuvoordeel

Verwijderen van organische stoffen waardoor, in aanwezigheid van chloor of broom, minder desinfectiebijproducten gevormd worden.

Financiële aspecten

Infomil (2010) schat de investeringskosten in op 13 000 euro (exclusief installatie). In de Gids voor waterzuiveringstechnieken (Derden et al., 2010) wordt een volledige inschatting gemaakt van de kostprijs voor een actiefkoolfilter.

 


[1] De techniekbladen zijn raadpleegbaar via de EMIS-website: http://www.emis.vito.be/techniekfiche/adsorptietechnieken

[2] Telefonische communicatie met klantendienst Desotec. Voor een goede adsorptie is het noodzakelijk dat er een contacttijd van minimum 15 minuten gerespecteerd wordt. Bij lager contacttijden zal het actieve oppervlakte niet volledig benut worden.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
ActiefkoolfiltersNee
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect

1 In het begin heeft een actief koolfilter een gunstig effect op de waterkwaliteit (ook naar veiligheid toe), maar de filter kan op temijn een broeihaard worden voor bacteriën, wat negatief is voor de veiligheid.

2 Wanneer de actief koolfilter wordt ingezet als ureumreductor, dient deze slechts periodiek vervangen te worden, waardoor de kosten beperkt blijven. Wanneer de actief koolfilter wordt ingezet met als doel het verwijderen van desinfectiebijproducten, dient de actieve kool heel regelmatig vervangen te worden, waardoor de kosten hoog oplopen.