Gebruik van AOPs (Advanced Oxidation Process/geavanceerde oxidatieproces) om desinfectiebijproducten te verwijderen of verminderen

Geavanceerde chemische oxidatieprocessen gebruiken (chemische) oxidanten om zowel organische als oxideerbare anorganische componenten te verwijderen. Deze processen oxideren organische materialen tot koolstofdioxide en water.

Er zijn veel verschillende geavanceerde oxidatie processen beschikbaar:

 • Chemische oxidatieprocessen die waterstofperoxide, ozon, gecombineerd ozon en peroxide, hypochloriet, Fenton's reagens en dergelijke gebruiken.
 • Ultra-violet licht (UV) verbeterde oxidatie zoals UV/ozon, UV/waterstof, UV/lucht
 • Natte luchtoxidatie en katalytische natte lucht oxidatie (waarbij lucht als de oxidant wordt gebruikt) (Lenntech, 2009).

Bij zwembaden wordt gebruik gemaakt van UV, ozon en waterstofperoxide of een combinatie hiervan om desinfectiebijproducten van chloor te verwijderen.

Volgende processen worden beschreven:

Het gebruik van AOPs leidt volgens een lid van het begeleidingscomité tot verhoogde nitraatconcentraties. Er zijn echter geen detailgegevens (concentratie e.d.) gekend.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik van AOPs
UVNee 1
ozonNee
waterstofperoxideNee
UV + waterstofperoxideNee 3
ozon + waterstofperoxideNee
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect

1 De combinatie UV + waterstofperoxide blijkt beter te zijn dan enkel UV.

2 De combinatie UV + waterstofperoxide blijkt beter te zijn dan enkel UV.

3 Uit de eerste resultaten die beschikbaar zijn blijkt dat de techniek leidt tot een reductie van de AOX concentraties van 640 µg/l tot minder dan 90 µg/l. Dit gaat om de eerste resultaten uit een uitgebreid onderzoek. De techniek kan bijgevolg aanzien worden als veelbelovend en een mogelijke oplossing voor het AOX. Zie ook bijlage 3.