Ozon + waterstofperoxide

Beschrijving

Het zwembadwater wordt gemengd met waterstofperoxide, daarna wordt er ozon toegevoegd. De combinatie van ozon met waterstofperoxide zal het aanwezige organische materiaal, AOX en precursoren van AOX afbreken (respectievelijk met 21%, 33% en 17%) (Glauner et al., 2010).

Toepasbaarheid

Er werden enkel labotesten uitgevoerd.

Milieuvoordeel

Door het gebruik van ozon en waterstofperoxide zal het gehalte aan AOX afnemen, wat gunstig is voor de lozingen. Het nadeel van deze techniek is het hoge elektriciteitsverbruik.

Financiële aspecten

Geen gegevens bekend.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
ozon + waterstofperoxideNee
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect