Ozon

Beschrijving

Ozon wordt steeds in combinatie met een andere desinfectiemiddel ingezet (meestal samen met chloor). Ozon heeft een sterk oxidatieve werking, waardoor het niet rechtstreeks in contact mag komen met de baders. De installatie wordt na de filterinstallatie geplaatst. Restozon moet verwijderd worden met behulp van UV-licht of actieve kool. De ozonisator wordt meestal in bypass geplaatst op 25% van het water.

Volgens de Duitse DIN-norm (DIN 19643-4) dient het zwembadwater minimaal 3 minuten in contact gebracht te worden bij een ozonconcentratie van 0,8 tot 1,5 mg/l. Voor de productie van 1 kg ozon is 20 kWh elektriciteit nodig.

Toepasbaarheid

Ozon dient gebruikt te worden in combinatie met een desinfecterende stof (meestal op basis van chloor) die ook actief is in het zwembad.

Ozon zelf is een toxische stof voor baders, daarom moet het water ozonvrij zijn vooraleer het in contact komt met de baders. Hiervoor wordt een actiefkoolfilter of UV-lamp gebruikt. Om te voorkomen dat er ozon in de lucht komt, kan er best een continue luchtmeting gebeuren, welke verbonden is met een alarminstallatie.

Slechts een minderheid van de Vlaamse zwembaden is uitgerust met ozongeneratoren. In verschillende baden is de generator intussen terug uit dienst genomen.

Milieuvoordeel

Door het gebruik van ozon zal het gehalte aan AOX (beperkt) afnemen, wat gunstig is voor de lozingen. (De verwijderingsrendementen voor AOX en precursoren van AOX bij een reactietijd van 10 minuten zijn respectievelijk: 3% en 12% (Glauner et al., 2005b)). Het nadeel van deze techniek is het hoge elektrisch energieverbruik. Bovendien dient de techniek gecombineerd te worden met een actief koolfilter, die regelmatig moet geregenereerd worden.

Wanneer broom aanwezig is in het grond- of leidingwater, dan kunnen er toxische bromaten ontstaan.

Financiële aspecten

(Vlaringerbroek en van Straaten, 2007)

 

 • Peuterbad + whirlpool (48 + 2 m³): investering: 11 000 euro (chloorbleekloog) + 35 000 euro (ozoninstallatie – in bypass op 25% van de waterstroom); werkingkosten: 5 600 euro/jaar;
 • wedstrijdbad + whirlpool (600 m³): investering: 17 000 euro (chloorbleekloog) + 56 000 euro (ozoninstallatie - in bypass op 25% van de waterstroom); werkingkosten: 10 900 euro/jaar;
 • doordat het gehalte aan desinfectiebijproducten daalt, kan het suppletiewater mogelijk beperkt worden. Het zelfde geldt voor de ventilatielucht.
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
ozonNee
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect