Actieve kool doseren als poeder

Beschrijving

Poederkool (PAC) is actieve kool in poeder vorm. Het wordt voor de filters (zandfilter of membraanfilter) gedoseerd. Het aanwezige organische materiaal, inclusief AOX, wordt door de poederkool geadsorbeerd. De poederkool wordt opgevangen op de zandfilter of de voorfilter van de membraaninstallatie (Vlaringerbroek en van Straaten, 2007).

Behalve een betere waterkwaliteit, zal het gebruik van actieve kool ook leiden tot een betere luchtkwaliteit.

Hiervoor is een doseerunit nodig die de actieve kool bevochtigd en toevoegt aan het water. Het ruimtebeslag is minimaal.

Toepasbaarheid

De poederkool kan ingezet worden wanneer gechloreerde desinfectiemiddelen gebruikt worden. Het poederkool is niet selectief, naast AOX worden ook andere organische stoffen geadsorbeerd, waardoor een deel van de poederkool niet gebruikt wordt waarvoor ze bedoeld was.

Het gebruik van poederkool kan leiden tot verstopping van de zandfilter. Dit kan ondervangen worden door cassettes met poederkool in bypass te plaatsen.

Milieuvoordeel

Er zullen minder AOX aanwezig zijn in het zwembadwater. Maar het gebruik van poederkool leidt tot een verhoging van het zwevend stof gehalte in het afvalwater, tenzij hiervoor de nodige filters geplaatst worden.

Door het gebruik van actieve kool zal de kwaliteit van het zwembadwater verbeteren en zal er minder vers – warm- water nodig zijn.

Financiële aspecten

Kosten voor een doseerunit die 150 g/l poederkool doseert.

 • Peuterbad + whirlpool (48 + 2 m³): investering: 11 000 euro (chloorbleekloog) + 9 000 euro (doseerinstallatie); werkingkosten: 5 100 euro/jaar;
 • wedstrijdbad + whirlpool (600 m³): investering: 17 000 euro (chloorbleekloog) + 15 000 euro (doseerinstallatie); werkingkosten: 13 900 euro/jaar.
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
PoederkoolNee
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect