UV + waterstofperoxide

Beschrijving

Onder invloed van het UV-licht zal waterstofperoxide splitsen in twee OH-radicalen. Deze radicalen zullen het aanwezige organische materiaal oxideren.

De installaties worden in bypass geplaatst op het water dat afkomstig is van de filters. Na de filters wordt het gehalte vrije chloor gemeten. Op basis van deze meting wordt er waterstofperoxide toegevoegd, welke de vrije chloor neutraliseert. Dit laatste voorkomt ook de vorming van chloorradicalen, waardoor er geen THM kunnen gevormd worden. Dit in tegenstelling tot een klassieke UV-installatie[1].

Daarna stroomt het water, doorheen de middendruk UV-lamp, waar de chlooramine verbindingen afgebroken worden. Door de aanwezigheid van waterstofperoxide neemt de oxidatiekracht toe, waardoor de aanwezige verontreinigingen meer geoxideerd worden.

Figuur: gebruik van UV en waterstofperoxide (Bron: op basis van opstelling PWT in het zwembad Sportcity)

Uit praktijk ervaringen blijkt dat de installatie zo’n gunstig effect heeft op de waterkwaliteit, dat de tijdsduur van de filterspoeling kan gehalveerd worden van respectievelijke 4 naar 2 minuten of 2 naar 1 minuut, afhankelijk van het filtertype. Dit leidt tot halveringen in de hoeveelheid suppletiewater. Dit gunstige effect zou te wijten zijn aan het vernietigen van slijmvormende moleculen in de UV/H2O2-installatie, waardoor er minder slijmvorming wordt waargenomen in de filters, wat een gunstig effect heeft op de duurtijd van de filterspoelingen (deze laatste komen sneller in fluïdisatie)[2].

Toepasbaarheid

Dergelijke installaties staan al enkel jaren in verschillende (3) Brusselse zwembaden en in een tiental Nederlandse zwembaden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt normen[3] op voor chloramines in de lucht. Dankzij deze techniek kan ruim voldaan worden aan de norm van 0,3 mg/m³. Voorheen werd in deze zwembaden gewerkt met een actief koolfilter, welke een minder gunstig effect had.

Milieuvoordeel

De installatie leidt tot een beter binnenklimaat, met minder chlooramines (< 0,18 mg/m³)[3]. Deze techniek wordt ook ingezet om AOX te verwijderen in afvalwater (Derden et al, 2010). Uit eerste metingen in zwembadwater blijkt dat AOX concentraties gereduceerd worden van 640 µg/l tot minder dan 90 µg/l[4]. Door de techniek toe te passen kan de hoeveelheid suppletiewater gehalveerd worden t.o.v. de oorspronkelijke situatie.

Het nadeel van de UV-installatie is het hoog elektriciteitsverbruik voor de lampen. Een groot deel van de warmte die hierbij geproduceerd wordt, wordt echter opgenomen door het zwembadwater, waardoor dit minder dient bijverwarmd te worden via het conventioneel systeem.

Financiële aspecten

De investeringskosten zijn afhankelijk van de grootte van de installatie. Voor een zwembad wordt de kostprijs ingeschat op het dubbele van een klassieke UV-installatie. Voor zwembadcomplexen kan de installatie alternerend werken tussen de waterbehandeling van de twee baden. Dit leidt tot een verlaging van de kosten per m³ gerecirculeerd water.

Door water- en daaraan gekoppelde energiebesparingen kan afhankelijk van het zwembad en de startsituatie (= oorspronkelijk waterverbruik) 20 000 tot 30 000 €/jaar bespaard worden. Hierdoor kan de installatie op minder dan 5 jaar terug verdiend worden[5].

Voor kleine zwembaden (met een bad) is de installatie financieel minder rendabel.[1] Schriftelijke communicatie Peter Appel (PWT).

[2] Persoonlijke communicatie Peter Appel (PWT) en Philippe Lazaron (Aquapro). In Nederland kon het suppletiewater beperkt worden tot 18 à 23 l/bader.

[3] Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden van zwembaden (10 oktober 2002).

[4] Metingen uitgevoerd door PWT in 2011. Het gaat om de eerste testen en metingen in het kader van een uitgebreid onderzoek.

[5] Persoonlijke communicatie Peter Appel (PWT) en Philippe Lazaron (Aquapro).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitKwaliteit - binnenklimaatGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
UV + waterstofperoxideNee 1
 • Legende
 • -
  Negatief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbare impact
 • +
  Positief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect

1 Uit de eerste resultaten die beschikbaar zijn blijkt dat de techniek leidt tot een reductie van de AOX concentraties van 640 µg/l tot minder dan 90 µg/l. Dit gaat om de eerste resultaten uit een uitgebreid onderzoek. De techniek kan bijgevolg aanzien worden als veelbelovend en een mogelijke oplossing voor het AOX. Zie ook bijlage 3.