Car- en truckwash

Het BBT-kenniscentrum, opgericht in opdracht van de Vlaamse Regering bij Vito, heeft tot taak het inventariseren, verwerken en verspreiden van informatie rond milieuvriendelijke technieken. Tevens moet het centrum de Vlaamse overheid adviseren bij het concreet maken van het begrip Beste Beschikbare Technieken (BBT).
 
In voorliggende studie worden de BBT bepaald voor de sectoren car- en truckwash. Tevens worden op basis van de BBT suggesties gegeven om de bestaande milieuregelgeving voor de sector te concretiseren en aan te vullen.
 
Vlaanderen telt naar schatting ruim 1000 carwashinstallaties, alsook een 80-tal truckwashinstallaties. Bij de carwashinstallaties kan naargelang het wasconcept onderscheid gemaakt worden tussen roll-overs (+/- 50%), wasstraten (+/- 25%), en self-carwashes (+/- 25%). Truckwashinstallaties zijn vrijwel steeds van het type roll-over. Daarnaast zijn er ook bedrijven die vrachtwagens of bedrijfsvoertuigen komen wassen op het terrein van de klant (zgn. mobiele truckwash).
 
De milieuproblematiek van de sector situeert zich vooral op het domein water. Het (bruto) waterverbruik per gewassen auto bedraagt 100 tot 350 l in een roll-over, 200 tot 650 l in een wasstraat, en 70 tot 80 liter in een self-carwash. In een truckwash wordt per wasbeurt 350 tot 900 l water gebruikt. De meeste aandacht gaat in deze studie dan ook naar de mogelijkheden tot beperking van het waterverbruik.
 
Een belangrijke waterbesparing kan gerealiseerd worden door waswater te hergebruiken. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee vormen van waterhergebruik. 
  • In geval van “re-use” wordt het waswater hergebruikt in een laagwaardige toepassing, b.v. velgen- en onderbodemreiniging. Re-use vereist een eerder beperkte “voorbehandeling” van het waswater (verwijdering van bezinkbare en opdrijvende delen d.m.v. bezinkbekkens, hydrocyclonen en centrifuges, en olie- en vetafscheiders).
  • In geval van “re-cycling”, wordt het waswater hergebruikt in een hoogwaardige toepassing, met name in de hoofdwas. Voor re-cycling is na de “voorbehandeling” een verdergaande “regeneratie” van het waswater aangewezen. Voor een gewone carwashinstallatie zijn systemen op basis van biologische zuivering wellicht het meest geschikt. Fysicochemische regeneratietechnieken zijn eerder geschikt voor zwaarder vervuilde afvalwaters, zoals dat afkomstig van deconserveerinstallaties van nieuwe wagens. Systemen op basis van ozonisatie zijn dan weer interessant voor weinig vervuilde en detergentarme waswaters, b.v. afkomstig van buswash. De reeds vermelde regeneratietechnieken kunnen aangevuld worden met filtratiestappen (meestal zak- of zandfiltratie), en technieken voor geurbestrijding (meestal beluchting) of desinfectie. Desinfectie van carwashwater is echter in Vlaanderen niet gangbaar.

De diverse technieken die kunnen toegepast worden om re-use en re-cycling mogelijk te maken, worden in detail beschreven in de technische fiches in bijlage bij dit rapport.