Beschikbare milieuvriendelijke technieken

In dit hoofdstuk wordt, op basis van een literatuurstudie aangevuld met gegevens van leveranciers en bedrijfsbezoeken, een oplijsting en beschrijving gegeven van diverse milieuvriendelijke technieken die in de car- en truckwashsector kunnen worden toegepast. Algemene informatie over deze technieken wordt gegeven in de tekst van het hoofdstuk zelf. Voor meer specifieke informatie over een techniek kan je doorklikken op de pagina's.

Eerst worden maatregelen besproken om water te besparen door rechtstreeks in te grijpen in het eigenlijke carwashproces. Verder wordt aandacht besteed aan het gebruik van regenwater en van het restwater (brijn) van de omgekeerde osmose installatie (naspoelwaterbereiding) ter (gedeeltelijke) vervanging van grond- of leidingwater.

Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden voor hergebruik van vervuild water. Hierbij gaat eerst aandacht naar de verschillende concepten voor waterhergebruik. Er wordt onderscheid gemaakt tussen “re-use” van afvalwater dat een beperkte “voorbehandeling” heeft ondergaan, en “re-cycling” van afvalwater dat aan een uitgebreide “regeneratie” is onderworpen. Dit alles wordt afzonderlijk besproken voor de drie beschouwde types van car- & truckwash, nl. self-carwash, roll-over, en wasstraat. 

De volgende paragrafen handelen over diverse waterzuiveringstechnieken die kunnen toegepast worden voor voorbehandeling en regeneratie van het vervuild water, alsook voor geurbestrijding en desinfectie bij waterhergebruik. Ook wordt aandacht besteed aan enkele “nazuiveringstechnieken” t.b.v. de lozing van overschotten aan geregenereerd water in oppervlaktewater.

Vervolgens worden een aantal energiebesparende, geluidsbeperkende en goed beheersmaatregelen besproken. Deze laatste handelen voornamelijk over het gebruik van geschikte autowasproducten. Tot slot worden een tweetal maatregelen besproken die specifiek bij mobiele truckwash kunnen toegepast worden.

 
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Waterbesparende maatregelen
Waterbesparing in de wascyclus (beperking van het waterdebiet)Ja 1
Gebruik van regenwater als naspoel- of waswatervgtg 4
Gebruik van restwater van de omgekeerde osmose (naspoelwaterbereiding) als waswatervgtg 5
Waterhergebruik
Re-use
"Re-use" van waswater in self-carwash 6Nee
"Re-use" van waswater in roll-over met bruto waterverbruik < 5000 m³/j 9 10Ja
"Re-use" van waswater in roll-over met bruto waterverbruik > 5000 m³/j 13 14Nee 17
"Re-use" van waswater in wasstraat met bruto waterverbruik < 5000 m³/j 18 19Ja
"Re-use" van waswater in wasstraat met bruto waterverbruik > 5000 m³/j 22 23Nee 26
Re-cycling
"Re-cycling" van waswater in self-carwash (uitsluitend voor inzepen) 27Nee 33
"Re-cycling" van waswater in self-carwash (ook voor hogedrukreiniging) 34Nee
"Re-cycling" van waswater in roll-over met bruto waterverbruik < 5000 m³/j 40 41Nee
"Re-cycling" van waswater in roll-over met bruto waterverbruik > 5000 m³/j 47 48Ja
"Re-cycling" van waswater in wasstraat met bruto waterverbruik < 5000 m³/j 54 55Nee
"Re-cycling" van waswater in wasstraat met bruto waterverbruik > 5000 m³/j 61 62Ja
Concrete voorbeelden
Waterbehandelings- technieken in functie van hergebruik
Voorbehandelingstechnieken
Verwijdering van bezinkbare delen d.m.v. bezinkbekkensJa
Verwijdering van bezinkbare delen d.m.v. hydrocyclonen en centrifugesJa
Verwijdering van opdrijvende delen d.m.v. olie- en vetafscheidersJa
Regeneratietechnieken
Fysicochemische zuiveringvgtg 73
ElektroflotatieNee
Biologische zuiveringJa
Ozonisatievgtg 78
UltrafiltratieNee
Aanvullende filtratietechnieken
ZakfiltratieJa 81
ZandfiltratieJa 83
Actief Kool-filtratievgtg 85
Geurbestrijding bij waterhergebruik
Geurbestrijding door beluchtingsprocessenJa
Geurbestrijding door behandeling met ozonvgtg 86
Geurbestrijding door chemische behandelingvgtg 87
Desinfectie bij waterhergebruik
Thermische desinfectieNee
Desinfectie door behandeling met ozonvgtg
Desinfectie op chloorbasis (ClO2, NaOCl of Cl2)vgtg 88
UV-desinfectieNee
Waterzuiverings- technieken in functie van lozing
Energiebesparende maatregelen
Ingrepen m.b.t. grote energieverbruikende processtappen
Wassen met koud water in roll-over en wasstraatJa 90
Wassen met koud water in self-carwashNee
Droogblazen m.b.v. efficiënter gerichte blaassystemen (contourblazen)Ja
Keuze voor energiezuinige apparatuurJa
Geluidsbeperkende maatregelen
Wasstraat en roll-over tijdens het wassen afsluiten met een rolpoortJa
Self-carwashes tijdens het wassen afsluitenNee
Akoestisch isoleren van wanden van roll-over en wasstraatJa
Geluidsbewuste oriëntatiekeuze wasstraat (droogblaassectie en hoge drukreiniging)Ja 91
Vermindering geluidsniveau hogedrukapparatuur (lagere druk, grotere diameter)vgtg
Keuze voor geluidsarme randapparatuur (stofzuigers, mattenkloppers, ...)Ja
Geluidswerende wand of bermvgtg
Sensibilisering van het publiek (b.v. waarschuwingsborden, geluidsmeters, ...)Ja
Beperking openingsuren (installatie 's nachts sluiten)Ja
Maatregelen van goed beheer
Overdosering van wasproducten vermijdenJa
Doordachte keuze van wasproductenJa
Gebruik van biodegradeerbare detergenten met lage aquatische eco-toxiciteitJa
Gebruik van HF-vrije velgenreinigersvgtg 94
Bijhouden van een detergentboekhoudingJa
Bijhouden van een waterboekhoudingJa
Bijhouden van een energieboekhoudingJa
Maatregelen bij mobiele truckwash
Gebruik van mobiele wasvloervgtg 95
Borstelwagen met hergebruik van opgevangen waswaterNee
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 In zoverre een goed wasresultaat gegarandeerd blijft, en vooral indien geen waterhergebruik kan worden toegepast (de meeste carwashleveranciers en -uitbaters verkiezen water te besparen door het waswater maximaal te hergebruiken eerder dan door te besparen op het watergebruik in de wascyclus zelf)

2 positief effect vanwege mogelijk lager gebruik van reinigingsmiddelen, negatief effect vanwege mogelijke noodzaak om anti-algenproduct te doseren

3 Afhankelijk van de beschikbare dakoppervlakte

4 Afhankelijk van de beschikbare dakoppervlakte

5 BBT indien het gebruik van het restwater geen aanleiding geeft tot een te hoge zoutconcentratie in het waswater. Gevaar voor een te hoge zoutconcentratie bestaat voornamelijk in installaties waar waterhergebruik wordt toegepast en indien het voedingswater van de omgekeerde osmose-installatie niet vooraf onthard werd door ionenwisseling. In andere gevallen is het risico geringer.

6 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

7 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

8 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

9 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

10 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

11 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

12 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

13 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

14 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

15 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

16 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

17 Geen BBT omdat een hogere waterbesparing kan gerealiseerd worden met “re-cycling” (in wasstraten kan re-use in combinatie met re-cycling wel BBT zijn, het gaat hier dan om “re-cycling” systemen met aparte opvang van het voorwaswater)

18 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

19 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

20 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

21 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

22 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

23 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

24 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

25 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

26 Geen BBT omdat een hogere waterbesparing kan gerealiseerd worden met “re-cycling” (in wasstraten kan re-use in combinatie met re-cycling wel BBT zijn, het gaat hier dan om “re-cycling” systemen met aparte opvang van het voorwaswater)

27 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

28 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

29 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek.

30 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

31 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

32 tenzij de uitbating van de self-carwash gecombineerd wordt met die van een automatische carwashinstallatie met waterhergebruik, zodat gebruik kan gemaakt worden van dezelfde waterregeneratie-installatie.

33 Tenzij de uitbating van de self-carwash gecombineerd wordt met die van een automatische carwashinstallatie met waterhergebruik, zodat gebruik kan gemaakt worden van dezelfde waterregeneratie-installatie.

34 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

35 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

36 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

37 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

38 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

39 Tenzij de uitbating van de self-carwash gecombineerd wordt met die van een automatische carwashinstallatie met waterhergebruik, zodat gebruik kan gemaakt worden van dezelfde waterregeneratie-installatie.

40 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

41 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

42 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

43 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

44 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

45 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

46 zie bijlage 5 voor berekening en bespreking van de kostprijzen en kosteneffectiviteit

47 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

48 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

49 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

50 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

51 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

52 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

53 Zie bijlage 5 voor berekening en bespreking van de kostprijzen en kosteneffectiviteit

54 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

55 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

56 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

57 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

58 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

59 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

60 zie bijlage 5 voor berekening en bespreking van de kostprijzen en kosteneffectiviteit

61 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

62 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

63 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

64 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek.

65 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek.

66 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

67 zie bijlage 5 voor berekening en bespreking van de kostprijzen en kosteneffectiviteit.

68 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

69 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

70 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing

71 Er zijn weinig referenties in de carwash sector. Fysicochemische zuivering is wel bijzonder geschikt voor behandeling van zwaar vervuild afvalwater, zoals dat afkomstig van deconserveerinstallaties van nieuwe wagens.

72 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing

73 O.w.v. de hoge slibproductie, het hoge chemicaliënverbruik en de vereiste opvolging en onderhoud wordt in het algemeen de voorkeur gegeven aan biologische boven fysicochemische regeneratietechnieken. In geval van sterk vervuilde afvalwaters kan het wel nuttig zijn de biologie te laten voorafgaan door een fysicoche-mische stap.

74 Er zijn weinig referenties in de carwash sector. De gekende installaties leverden bovendien slechte resultaten. De techniek is eerder geschikt voor behandeling van zwaarder vervuilde afvalwaters.

75 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing

76 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

77 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

78 Uitsluitend BBT voor weinig vervuilde en detergentarme waswaters (b.v. buswash). Voor sterker vervuilde afvalwaters (carwash) wordt het energiegebruik (en dus de bijhorende energiekost) te hoog.

79 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

80 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing

81 B.v. als nabehandeling na een biologische zuivering op basis van een bacterie bed systeem, of voor filtratie van regenwater.

82 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

83 B.v. als nabehandeling na een biologische zuivering op basis van een bacterie bed systeem, of voor filtratie van regenwater.

84 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

85 Enkel BBT voor nazuivering van afvalwater in functie van lozing in oppervlaktewater

86 BBT indien tevens desinfectie gewenst is, of bij gebruik van ozonisatie als regeneratietechniek.

87 BBT indien tevens desinfectie gewenst is, doch niet in combinatie met biologische regeneratietechnieken

88 Niet in combinatie met biologische regeneratietechnieken

89 De techniek wordt niet toegepast in de car- en truckwashsector. Het te behandelen water is wellicht onvoldoende helder voor een correcte werking van de UV apparatuur.

90 Gebruik van warm water is hooguit aanvaardbaar voor voorwas en het eventueel warm aanbrengen van een waslaag (hotwax).

91 BBT voor nieuwe installaties, niet voor bestaande

92 Indirect gunstig effect dankzij optimalisering van de werking en het rendement van de waterregeneratie.

93 Indirect gunstig effect dankzij optimalisering van de werking en het rendement van de waterregeneratie.

94 BBT in zoverre noodzakelijk voor de goede werking van het gebruikte (biologisch) waterregeneratiesysteem. In andere gevallen geen BBT, doch wel aanbevolen omwille van de veiligheidsaspecten verbonden aan producten op basis van HF.

95 BBT indien op het terrein van het opdrachtgevend bedrijf geen vaste wasvloer (+ afvoergoten + slibvan/KWS-afscheider) aanwezig is. Het waswater dat wordt opgezogen uit de mobiele wasvloer dient passend voorbehandeld te worden, b.v. d.m.v. een mobiele olie-afscheider (coalescentiefilter), alvorens het geloosd wordt.