Voorbehandelingstechnieken

In de voorbehandelingsstap worden de niet-oplosbare delen uit het afvalwater gehaald. Het voorbehandelde water kan ofwel rechtstreeks hergebruikt worden in een laagwaardige toepassing (re-use), ofwel verder gezuiverd worden door één of meerdere regeneratietechnieken om het geschikt te maken voor hergebruik in een hoogwaardige toepassing (re-cycling).

Bij de voorbehandeling wordt een onderscheid gemaakt tussen verwijdering van bezinkbare delen, zoals zand en slib, en opdrijvende delen, zoals vet, olie en benzine. De scheiding kan plaatsvinden dankzij het verschil in dichtheid tussen het water enerzijds, en de bezinkbare respectievelijke opdrijvende delen anderzijds (Nering Bögel, 2000). Voor de verwijdering van bezinkbare delen wordt gebruik gemaakt van bezinkbekkens en hydrocyclonen en centrifuges. Verwijdering van opdrijvende delen kan gebeuren door olie- en vetafscheiders

Technieken voor voorbehandeling van het gebruikte waswater :

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

2 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

3 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing