Aanvullende filtratietechnieken

Een volledige zuiveringstrein voor het waswater bevat naast de genoemde voorbehandelings- en regeneratietechnieken vaak nog één of meerdere aanvullende filtratiestappen. Deze kunnen b.v. tot doel hebben een nageschakelde regeneratietechniek te beschermen, of het waswater verder te zuiveren in functie van lozing op oppervlaktewater. Veel gebruikte filtratietechnieken zijn: zak-, zand- en actief kool-filtratie.

Aanvullende filtratietechnieken:

 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Aanvullende filtratietechnieken
ZakfiltratieJa 2
ZandfiltratieJa 4
Actief Kool-filtratievgtg 6
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing

2 B.v. als nabehandeling na een biologische zuivering op basis van een bacterie bed systeem, of voor filtratie van regenwater.

3 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

4 B.v. als nabehandeling na een biologische zuivering op basis van een bacterie bed systeem, of voor filtratie van regenwater.

5 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

6 Enkel BBT voor nazuivering van afvalwater in functie van lozing in oppervlaktewater