Zakfiltratie

Beschrijving

Procesbeschrijving

Zakfiltratie is een zuiver fysisch proces, waarbij het afvalwater doorheen een zakvormig geconstrueerd filterdoek wordt geleid, en waarbij alle vaste bestanddelen die groter zijn dan de maaswijdte van het filterdoek, worden tegengehouden. Op die manier verkrijgt men een scheiding tussen het afvalwater en de zwevende stof.

Varianten

Geen

Stand van de techniek en referenties

Zakfilters worden veelvuldig toegepast in alle takken van de waterzuivering, voornamelijk als nazuivering.

In de sector van de car- en truckwash worden zakfilters geplaatst als onderdeel van een volledige zuiveringstrein. Als referentie kan de truckwash (roll-over) bij Ginis te Rotselaar vernoemd worden (zie bijlage 4 van de BBT-studie).

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Het is een zeer eenvoudige techniek, waar geen motoren of sturingen bij komen kijken.

Nadelen

 • Zakfilters kunnen snel verstopt raken, zeker bij een grote vracht aan zwevende stof, en de reiniging dient manueel te gebeuren.

Werkingsgraad

Afhankelijk van de gemiddelde partikelgrootte van de zwevende deeltjes in het te behandelen afvalwater.

Hulpstoffen

Geen

Automatiseringsgraad

Niet van toepassing.

Leveranciers

Leveranciers van zakfilters voor de car- en truckwashsector zijn zeer talrijk. Ze zijn te vinden op de algemene waterzuiveringsmarkt.

Toepasbaarheid

Zakfilters kunnen slechts als nazuiverings- of polishing- techniek gebruikt worden, b.v. als nabehandeling na een biologische zuivering op een bacteriebed, of voor de filtratie van hemelwater. In andere toepassingen is het zakkenverbruik onredelijk hoog.

Voordeel voor milieu/veiligheidsniveau

Milieu- aspecten

Er wordt een afvalstof geproduceerd, nl. slib, dat dient afgevoerd te worden. Meestal gaat het om beperkte hoeveelheden.

Energieverbruik

Geen.

Veiligheidsaspecten

Geen speciale aandachtspunten

Financiële aspecten

Laag: grootteorde 500 à 1.000 euro

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
ZakfiltratieJa 2
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing

2 B.v. als nabehandeling na een biologische zuivering op basis van een bacterie bed systeem, of voor filtratie van regenwater.