Waterbesparende maatregelen

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Waterbesparende maatregelen
Waterbesparing in de wascyclus (beperking van het waterdebiet)Ja 1
Gebruik van regenwater als naspoel- of waswatervgtg 4
Gebruik van restwater van de omgekeerde osmose (naspoelwaterbereiding) als waswatervgtg 5
Waterhergebruik
Re-use
"Re-use" van waswater in self-carwash 6Nee
"Re-use" van waswater in roll-over met bruto waterverbruik < 5000 m³/j 9 10Ja
"Re-use" van waswater in roll-over met bruto waterverbruik > 5000 m³/j 13 14Nee 17
"Re-use" van waswater in wasstraat met bruto waterverbruik < 5000 m³/j 18 19Ja
"Re-use" van waswater in wasstraat met bruto waterverbruik > 5000 m³/j 22 23Nee 26
Re-cycling
"Re-cycling" van waswater in self-carwash (uitsluitend voor inzepen) 27Nee 33
"Re-cycling" van waswater in self-carwash (ook voor hogedrukreiniging) 34Nee
"Re-cycling" van waswater in roll-over met bruto waterverbruik < 5000 m³/j 40 41Nee
"Re-cycling" van waswater in roll-over met bruto waterverbruik > 5000 m³/j 47 48Ja
"Re-cycling" van waswater in wasstraat met bruto waterverbruik < 5000 m³/j 54 55Nee
"Re-cycling" van waswater in wasstraat met bruto waterverbruik > 5000 m³/j 61 62Ja
Concrete voorbeelden
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 In zoverre een goed wasresultaat gegarandeerd blijft, en vooral indien geen waterhergebruik kan worden toegepast (de meeste carwashleveranciers en -uitbaters verkiezen water te besparen door het waswater maximaal te hergebruiken eerder dan door te besparen op het watergebruik in de wascyclus zelf)

2 positief effect vanwege mogelijk lager gebruik van reinigingsmiddelen, negatief effect vanwege mogelijke noodzaak om anti-algenproduct te doseren

3 Afhankelijk van de beschikbare dakoppervlakte

4 Afhankelijk van de beschikbare dakoppervlakte

5 BBT indien het gebruik van het restwater geen aanleiding geeft tot een te hoge zoutconcentratie in het waswater. Gevaar voor een te hoge zoutconcentratie bestaat voornamelijk in installaties waar waterhergebruik wordt toegepast en indien het voedingswater van de omgekeerde osmose-installatie niet vooraf onthard werd door ionenwisseling. In andere gevallen is het risico geringer.

6 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

7 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

8 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

9 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

10 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

11 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

12 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

13 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

14 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

15 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

16 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

17 Geen BBT omdat een hogere waterbesparing kan gerealiseerd worden met “re-cycling” (in wasstraten kan re-use in combinatie met re-cycling wel BBT zijn, het gaat hier dan om “re-cycling” systemen met aparte opvang van het voorwaswater)

18 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

19 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

20 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

21 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

22 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

23 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

24 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

25 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

26 Geen BBT omdat een hogere waterbesparing kan gerealiseerd worden met “re-cycling” (in wasstraten kan re-use in combinatie met re-cycling wel BBT zijn, het gaat hier dan om “re-cycling” systemen met aparte opvang van het voorwaswater)

27 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

28 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

29 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek.

30 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

31 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

32 tenzij de uitbating van de self-carwash gecombineerd wordt met die van een automatische carwashinstallatie met waterhergebruik, zodat gebruik kan gemaakt worden van dezelfde waterregeneratie-installatie.

33 Tenzij de uitbating van de self-carwash gecombineerd wordt met die van een automatische carwashinstallatie met waterhergebruik, zodat gebruik kan gemaakt worden van dezelfde waterregeneratie-installatie.

34 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

35 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

36 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

37 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

38 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

39 Tenzij de uitbating van de self-carwash gecombineerd wordt met die van een automatische carwashinstallatie met waterhergebruik, zodat gebruik kan gemaakt worden van dezelfde waterregeneratie-installatie.

40 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

41 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

42 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

43 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

44 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

45 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

46 zie bijlage 5 voor berekening en bespreking van de kostprijzen en kosteneffectiviteit

47 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

48 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

49 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

50 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

51 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

52 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

53 Zie bijlage 5 voor berekening en bespreking van de kostprijzen en kosteneffectiviteit

54 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

55 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

56 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

57 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

58 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

59 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

60 zie bijlage 5 voor berekening en bespreking van de kostprijzen en kosteneffectiviteit

61 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

62 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

63 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

64 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek.

65 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek.

66 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

67 zie bijlage 5 voor berekening en bespreking van de kostprijzen en kosteneffectiviteit.