Self-carwash: re-use

In de self-carwash bestaat slechts een beperkte mogelijkheid van water re-use.

Immers, alle waterfracties, die op hetzelfde punt verzameld werden, komen via één installatie (de hogedruklans) weer in het circuit terecht (de zeeplans, met een klein aandeel in het waterverbruik, buiten beschouwing gelaten). Als men het voorbehandelde water zou willen hergebruiken in een laagwaardige toepassing, nl. voor velgen- en onderbodemreiniging, dan zou men de watertoevoer moeten omschakelen en een bijkomende keuzeknop op het programmapaneel plaatsen. Gezien de beperkt hoeveelheid water die men hiermee kan besparen, is dit economisch niet haalbaar (Nering Bögel, 2002).

Gezien de beperkte technische en economische haalbaarheid wordt re-use in de self-carwash verder niet besproken. 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
"Re-use" van waswater in self-carwash 1Nee
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

2 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

3 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.