Gebruik van restwater (brijn) van omgekeerde osmose

Bij de bereiding van naspoelwater door middel van omgekeerde osmose (zie Processtappen: Naspoelen ), onstaat een restwaterstroom (brijn). Deze bevat de zouten die door de omgekeerde osmose uit het spoelwater verwijderd werden. Bij gebruik van deze reststroom als waswater, dient men er over te waken dat de zoutconcentratie in het waswater niet te hoog wordt, want dit heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de reiniging. Gevaar voor een te hoge zoutconcentratie bestaat voornamelijk in installaties waar waterhergebruik wordt toegepast, waardoor zouten zich kunnen gaan accumuleren in de waterkringloop. In installaties zonder waterhergebruik, en zeker indien het voedingswater van de omgekeerde osmose-installatie vooraf onthard werd door ionenwisseling, is het risico op te hoge zoutconcentraties in het waswater geringer en kan het restwater van de omgekeerde osmose installatie als suppletiewater gedoseerd worden in het globale watercircuit.  Hierdoor wordt niet alleen de inname van vers grond- of leidingwater beperkt, maar ook de hoeveelheid te lozen afvalwater. Deze maatregel is specifiek voor self-carwashes van belang, aangezien hier veel gebruik gemaakt wordt van omgekeerde osmose. Ook in wasstraten is de toepassing van omgekeerde osmose groeiende.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik van restwater van de omgekeerde osmose (naspoelwaterbereiding) als waswatervgtg 1
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 BBT indien het gebruik van het restwater geen aanleiding geeft tot een te hoge zoutconcentratie in het waswater. Gevaar voor een te hoge zoutconcentratie bestaat voornamelijk in installaties waar waterhergebruik wordt toegepast en indien het voedingswater van de omgekeerde osmose-installatie niet vooraf onthard werd door ionenwisseling. In andere gevallen is het risico geringer.