Maatregelen bij mobiele truckwash

Bedrijven gespecialiseerd in mobiele truckwash komen vrachtwagens (en bedrijfswagens) reinigen op het terrein van de klant. Meestal wordt gereinigd door middel van hogedrukapparatuur, soms ook met borstelwagens. 

Conform de vigerende milieureglementering moet een bedrijf dat beroep doet op de diensten van een mobiel truckwashbedrijf, vergund zijn onder Vlarem rubriek 15.4 (versie op moment van schrijven) (huidige versie), alsook onder rubriek 3.1 indien het waswater ter plaatse wordt geloosd. Dergelijk bedrijf dient dus ook de nodige maatregelen te treffen opdat voldaan zou zijn aan de geldende milieuvoorwaarden. Ondermeer moet het wassen gebeuren op een vloeistofdichte vloer of voorziening en moet het geloosde afvalwater voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden.

Om aan deze voorwaarden te voldoen, bestaan twee opties. Ofwel zorgt het opdrachtgevende bedrijf ervoor dat op zijn terrein de nodige voorzieningen aanwezig zijn om het waswater passend op te vangen en te behandelen (vloeistofdichte wasvloer, afvoergoten, slibvang en KWS-afscheider), en vraagt het de mobiele truckwasher om hier ook gebruik van te maken. Ofwel zijn dergelijke voorzieningen niet aanwezig in het opdrachtgevende bedrijf, maar vraagt de opdrachtgever aan de mobiele truckwasher om voor de wassing gebruik te maken van een mobiele wasvloer. Dit is een soort kunststofmat met verhoogde randen, die door de mobiele truckwasher wordt meegebracht. De mat wordt uitgerold, de voertuigen worden voor de reiniging op de mat gereden, het waswater blijft in de mat staan, en kan vervolgens worden afgezogen en, na behandeling door middel van een olie-afscheider (mobiele coalescentiefilter), worden geloosd. Het gebruik van mobiele wasvloeren is in Vlaanderen op dit moment nog geen courante praktijk, in tegenstelling tot b.v. Nederland (Heylen, 2002).  

Daarnaast dient met betrekking tot mobiele truckwash ook melding gemaakt van mobiele borstelinstallaties (borstelwagens) die toelaten het waswater op te vangen en te hergebruiken (zie Waterhergebruik). Ook met deze installaties bestaat in Vlaanderen weinig ervaring. 

Technieken m.b.t. maatregelen bij mobiele truckwash:

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Maatregelen bij mobiele truckwash
Gebruik van mobiele wasvloervgtg 1
Borstelwagen met hergebruik van opgevangen waswaterNee
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 BBT indien op het terrein van het opdrachtgevend bedrijf geen vaste wasvloer (+ afvoergoten + slibvan/KWS-afscheider) aanwezig is. Het waswater dat wordt opgezogen uit de mobiele wasvloer dient passend voorbehandeld te worden, b.v. d.m.v. een mobiele olie-afscheider (coalescentiefilter), alvorens het geloosd wordt.