Maatregelen van goed beheer

Maatregelen van goed beheer bestaan erin dat men alle elementen die in een car- en/of truckwash met bijhorende recyclage-installatie samenwerken (nl. de carwashinstallatie, de wasproducten, het waswater en de recyclage–installatie) zodanig op elkaar afstemt, dat een optimaal wasresultaat verkregen wordt tegen een minimale kostprijs en met een minimale milieu-impact (Kersting, 2002).

Maatregelen van goed beheer omvatten ondermeer het oordeelkundig gebruik van autowasproducten. Hierbij dient enerzijds gedacht aan het vermijden van overdosering (hanteren van de door de fabrikant voorgeschreven doseringen). Hier kan opgemerkt worden dat waterhergebruik in bepaalde gevallen kan leiden tot een lager netto-verbruik aan wasproducten, omdat deze gedeeltelijk mee gerecycleerd worden (Nering Bögel, 2002). Het bijhouden van een detergentboekhouding, d.w.z. het periodiek noteren van het detergentverbruik (b.v. dagelijks, wekelijks of maandelijks), verhoogt de alertheid van de uitbater voor eventuele schommelingen (toenames) van het detergentgebruik. Deze kunnen in verband gebracht worden met het aantal gewassen wagens. Bij vaststelling van abnormaliteiten kan dan ingegrepen worden. Een gelijkaardige boekhouding kan trouwens bijgehouden worden voor het bruto en het netto waterverbruik, en voor het energieverbruik.

Anderzijds dient ook aandacht te gaan naar de keuze van de gebruikte wasmiddelen. 

De technieken m.b.t Maatregelen van goed beheer:

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 Indirect gunstig effect dankzij optimalisering van de werking en het rendement van de waterregeneratie.

2 Indirect gunstig effect dankzij optimalisering van de werking en het rendement van de waterregeneratie.

3 BBT in zoverre noodzakelijk voor de goede werking van het gebruikte (biologisch) waterregeneratiesysteem. In andere gevallen geen BBT, doch wel aanbevolen omwille van de veiligheidsaspecten verbonden aan producten op basis van HF.