Vermijden van sterke zuren in velgenreinigers

Beschrijving

Procesbeschrijving

Zure velgenreinigers zijn veelal gemaakt op basis van waterstoffluoride (HF) en waterstofchloride (HCl). Deze producten zijn goede reinigers. Ze zijn echter ook zeer agressief en verlagen de pH van het afvalwater drastisch, indien grote hoeveelheden ervan in het afvalwater terechtkomen. Dit heeft zeer ongunstige gevolgen voor de werking van het (biologisch) waterregeneratiesysteem (Kersting, 2002). Bovendien zijn er voor het bedienend personeel ook veiligheidsaspecten verbonden aan het gebruik van producten op basis van HF (ProCleaning, 2002).

Daarom wordt er tegenwoordig naar gestreefd om HCl te vervangen door het minder schadelijke fosforzuur (H3PO4). HF wordt, waar mogelijk, vervangen door minder schadelijke organische zuren, zoals citroenzuur, melkzuur e.d. Ook worden er op de markt alkalische velgenreinigers aangeboden als alternatief voor de zure velgenreinigers (ProCleaning, 2002).

Varianten

Niet van toepassing.

Stand van de techniek en referenties

Velgenreinigers op basis van fosfaat worden momenteel reeds toegepast bij o.a. Smart Bubbles te St. Truiden (zie bijlage 4 van de BBT-studie). Diverse leveranciers bieden HF vrije velgenreinigers (ProCleaning, 2002).

Voor- en nadelen

Voordelen

 • HF-vrije producten zijn minder schadelijk voor de voertuigen en voor het bedienend personeel dat ermee in contact kan komen.
 • Doordat deze producten een minder zure pH-werking hebben, verstoren zij de werking van het (biologisch) waterregeneratiesysteem niet.
 • De dosering van fosfaat die via dergelijke producten plaatsvindt, kan eventuele tekorten qua nutriënten aanvullen.

Nadelen (Van Oosterwijck, 2002)

De kans dat fosfaten in het effluent overblijven, en gaan zorgen voor eutrofiëring van het oppervlaktewater, is vrij klein, wegens de grote verdunningsfactor van de fosfaten. De velgenreinigers worden immers aangeleverd in een oplossing met een fosfaatgehalte van 10 à 13%. Voor gebruik worden deze producten nogmaals met een factor 10 verdund. En tenslotte wordt van deze verdunning slecht 100 à 200 ml per wagen gebruikt.

Werkingsgraad

Ofschoon het niet eenvoudig is, wordt met de vervangingsproducten een even goede werking nagestreefd (Maris, 2002; Van Oosterwijck, 2002). De eerste generatie van HF-vrije velgenreinigers werkt nog iets minder efficiënt dan de klassieke producten op basis van HF. De HF-vrije alternatieven verbeteren echter voortdurend, zodat op korte tot middellange termijn mag verwacht worden dat ze even efficiënt zullen worden, en bovendien prijseconomisch verantwoord.

Hulpstoffen

Geen

Automatiseringsgraad

Niet van toepassing

Leveranciers

Dezelfde als de leveranciers van reinigingproducten.

Toepasbaarheid

/

Voordeel voor het milieu/veiligheidsniveau

Milieu- aspecten

Velgenreinigers met HF- en HCl-vervangende producten zijn minder corrosief, en hebben in die zin een positief milieu-effect. De kans op eutrofiëring door de introductie van fosfaten wordt als gering ingeschat. Het merendeel van de fosfor zal verbruikt worden door de bacteriën uit de (biologische) recyclageinstallatie, die in het geval van klassieke productaanwending, eerder met een tekort aan fosfor geconfronteerd worden.

Energieverbruik

Niet van toepassing

Veiligheidsaspecten

Velgenreinigers met HF- en HCl-vervangende producten zijn minder corrosief, en zijn in die zin veel veiliger.

Financiële aspecten

Geen gegevens bekend

 

 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik van HF-vrije velgenreinigersvgtg 2
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 Indirect gunstig effect dankzij optimalisering van de werking en het rendement van de waterregeneratie.

2 BBT in zoverre noodzakelijk voor de goede werking van het gebruikte (biologisch) waterregeneratiesysteem. In andere gevallen geen BBT, doch wel aanbevolen omwille van de veiligheidsaspecten verbonden aan producten op basis van HF.