Doordachte keuze van wasproducten

Beschrijving

procesbeschrijving

De doordachte keuze van wasproducten omvat twee aspecten:

 • het nastreven van een evenwichtige samenstelling van het wasmiddelenpakket:
  dit houdt o.a. in dat men een evenwicht nastreeft tussen zure en alkalisch werkende producten, zodat het uiteindelijk resulterende afvalwater een neutrale pH heeft. De gemakkelijkste manier om dit doel te bereiken is het betrekken van het volledige wasmiddelenpakket bij één leverancier, tenminste voor zover die op zijn beurt aandacht heeft voor het samenstellen van evenwichtige pakketten.
  In dat opzicht zou het invoeren van een soort eco-label voor deze evenwichtige pakketten, zoals dat ook al in Nederland (Milieukeur) of in Scandinavie (Nordic Ecolabelling) bestaat, nuttig kunnen zijn.
 • de keuze tussen kort- en lang-emulgerende detergenten:
  Kort-emulgerende detergenten zijn interessant wanneer men niet beschikt over een  recyclage-installatie, en wanneer het carwashafvalwater enkel over een olie-waterscheider wordt geleid alvorens te lozen. In dat geval hebben de detergenten hun emulgerende werking verloren tegen dat ze in de olie-waterscheider terechtkomen. Enkel op die manier kunnen de oliën & vetten zich afscheiden van de waterfase en kunnen ze door de olie-waterscheider tegengehouden worden.
  Lang emulgerende detergenten zijn interessant wanneer men wel beschikt over een  recyclage-installatie. In dat geval kunnen de detergenten, die niet weggereageerd zijn in de voorgaande wascyclus, hergebruikt worden in de volgende cyclus, en op die manier leiden tot een besparing op het primair detergentgebruik.

Varianten

Niet van toepassing

Stand van de techniek en referenties

Een voorbeeld van een carwash waar een evenwichtig productenpakket gebruikt wordt, is Smart Bubbles te St. Truiden (zie bijlage 4 van BBT-studie). Van andere carwashes is geen informatie beschikbaar.

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Wanneer wasproducten op elkaar afgestemd zijn, zal b.v. de verzurende werking van één product in een eerste stap geneutraliseerd worden door de alkaliniserende werking van een tweede product in de volgende stap. Hierdoor blijft globaal een neutrale pH bewaard, wat gunstig is voor de werking van de recyclage-installatie van het waswater.
 • Het gebruik van op elkaar afgestemde producten leidt ook tot een lager globaal verbruik van deze producten.

Nadelen

De aankoop van alle producten bij één merk kan als gevolg hebben dat de carwashuitbater meer betaalt dan wanneer hij van alle producten telkens het goedkoopste neemt.

Werkingsgraad

Op elkaar afgestemde producten zullen niet alleen een optimaal wasresultaat leveren, maar ook een optimaal rendement van de waterregeneratie.

Hulpstoffen

Geen

Automatiseringsgraad

Niet van toepassing

Leveranciers

Leveranciers van complete gamma’s reinigingsproducten zijn o.a.:

 • Pro-Wash (Henkel), St. Niklaas
 • Nerta (Entaco), Lokeren
 • Rumler (Van Nimwegen), Assen, Nederland
 • Apex, Mijdrecht, Nederland
 • Riwax, Antwerpen
 • CID-Lines, Ieper

Toepasbaarheid

/

Voordeel voor het milieu/veiligheidsniveau

Milieu- aspecten

Op elkaar afgestemde producten zullen een eerder gunstig milieu-effect hebben, o.a. dankzij het optimaal rendement van de waterregeneratie.

Energieverbruik

Niet van toepassing.

Veiligheidsaspecten

Niet van toepassing.

Financiële apsecten

Zal over het algemeen iets hoger liggen dan wanneer men van alle producten telkens het goedkoopste neemt. Meer dan waarschijnlijk zijn de financiële baten achteraf groter dan de aanvankelijke meerkost.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Doordachte keuze van wasproductenJa
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 Indirect gunstig effect dankzij optimalisering van de werking en het rendement van de waterregeneratie.