Waterbehandelingstechnieken in functie van hergebruik

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

2 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

3 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing

4 Er zijn weinig referenties in de carwash sector. Fysicochemische zuivering is wel bijzonder geschikt voor behandeling van zwaar vervuild afvalwater, zoals dat afkomstig van deconserveerinstallaties van nieuwe wagens.

5 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing

6 O.w.v. de hoge slibproductie, het hoge chemicaliënverbruik en de vereiste opvolging en onderhoud wordt in het algemeen de voorkeur gegeven aan biologische boven fysicochemische regeneratietechnieken. In geval van sterk vervuilde afvalwaters kan het wel nuttig zijn de biologie te laten voorafgaan door een fysicoche-mische stap.

7 Er zijn weinig referenties in de carwash sector. De gekende installaties leverden bovendien slechte resultaten. De techniek is eerder geschikt voor behandeling van zwaarder vervuilde afvalwaters.

8 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing

9 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

10 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

11 Uitsluitend BBT voor weinig vervuilde en detergentarme waswaters (b.v. buswash). Voor sterker vervuilde afvalwaters (carwash) wordt het energiegebruik (en dus de bijhorende energiekost) te hoog.

12 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

13 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing

14 B.v. als nabehandeling na een biologische zuivering op basis van een bacterie bed systeem, of voor filtratie van regenwater.

15 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

16 B.v. als nabehandeling na een biologische zuivering op basis van een bacterie bed systeem, of voor filtratie van regenwater.

17 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

18 Enkel BBT voor nazuivering van afvalwater in functie van lozing in oppervlaktewater

19 BBT indien tevens desinfectie gewenst is, of bij gebruik van ozonisatie als regeneratietechniek.

20 BBT indien tevens desinfectie gewenst is, doch niet in combinatie met biologische regeneratietechnieken

21 Niet in combinatie met biologische regeneratietechnieken

22 De techniek wordt niet toegepast in de car- en truckwashsector. Het te behandelen water is wellicht onvoldoende helder voor een correcte werking van de UV apparatuur.