Geurbestrijding bij waterhergebruik

Een belangrijk aandachtspunt bij waterhergebruik is het voorkomen van geurproblemen. Geurproblemen ontstaan wanneer bacteriegroei optreedt in anaërobe omstandigheden. Het voedselrijk carwashwater (N en P geleverd door de reinigingsmiddelen) is een ideale haard voor anaërobe bacteriën. Zeker bij hogere temperaturen (b.v. in de zomer) kan de bacteriële activiteit snel toenemen. De bacteriën zetten zich af in de leidingen en putten en zijn moeilijk te verwijderen (Peys, 2001). 

Om geurproblemen te vermijden dient men ofwel de omstandigheden in de waterkringloop aëroob te houden, ofwel de bacteriegroei tegen te gaan door behandeling met ozon of andere chemische stoffen (waterstofperoxide ClO2, NaOCl of Cl2), ofwel in te grijpen op beide aspecten. Bij behandeling met ozon of andere chemische stoffen bestrijdt men niet alleen kwalijke geuren, maar zorgt men tevens voor desinfectie (zie Desinfectie bij waterhergebruik).

Een onrechtstreekse manier van geurbestrijding is de dosering van geparfumeerde producten aan het water, al dan niet tezamen met de detergenten (Smet e.a., 2002). Hierop zal niet verder worden ingegaan.

Technieken voor geurbestrijding bij waterhergebruik:

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Geurbestrijding bij waterhergebruik
Geurbestrijding door beluchtingsprocessenJa
Geurbestrijding door behandeling met ozonvgtg 1
Geurbestrijding door chemische behandelingvgtg 2
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 BBT indien tevens desinfectie gewenst is, of bij gebruik van ozonisatie als regeneratietechniek.

2 BBT indien tevens desinfectie gewenst is, doch niet in combinatie met biologische regeneratietechnieken