Desinfectie bij waterhergebruik

Zoals reeds aangehaald kan het gebruik van een waterkringloop aanleiding geven tot bacteriegroei. Dit kan enerzijds resulteren in geurhinder (zie boven). Anderzijds kan het hergebruik van het afvalwater ook een potentieel risico betekenen voor de gezondheid van de werknemers en de klanten indien zich pathogene micro-organismen ontwikkelen.  Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan Legionella besmetting.

In Nederland loopt momenteel een discussie omtrent de risico’s op Legionella besmetting bij carwash. Waterhergebruik wordt hierbij beschouwd als een mogelijke besmettingsbron (naast ondermeer de hotwax sectie). In principe zijn de omstandigheden voor het ontstaan van een besmetting in een recyclingsysteem immers tamelijk gunstig (halfwarm, soms langere tijd stilstaand water, aanwezigheid van fijne druppeltjes (aerosolen)). Er is echter nog geen geval van besmetting geconstateerd, en het risico op besmetting wordt eerder klein ingeschat (Van Olffen, 2001). 

Door het water constant in circulatie te houden en/of te beluchten, wordt reeds in belangrijke mate voorkomen dat condities ontstaan waarin Legionella zich kan ontwikkelen (Autokompas, 2001; Hart, 2002). Om het risico op Legionella besmetting verder te reduceren, kan gedacht worden aan desinfectie van het recyclagewater. Mogelijk toepasbare desinfectietechnieken zijn thermische desinfectie, desinfectie door behandeling met ozon, op chloorbasis, of door middel van UV

Technieken voor desinfectie bij waterhergebruik:

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Desinfectie bij waterhergebruik
Thermische desinfectieNee
Desinfectie door behandeling met ozonvgtg
Desinfectie op chloorbasis (ClO2, NaOCl of Cl2)vgtg 1
UV-desinfectieNee
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 Niet in combinatie met biologische regeneratietechnieken

2 De techniek wordt niet toegepast in de car- en truckwashsector. Het te behandelen water is wellicht onvoldoende helder voor een correcte werking van de UV apparatuur.