Thermische desinfectie

Door het verhitten van het water wordt een pasteuriserende of steriliserende werking verkregen.  In principe is een verhitting tot 60 °C gedurende minimaal 1 minuut voldoende om de Legionella bacterie te doden (Van Olffen, 2001).

Het is echter duidelijk dat dit op energetisch vlak zeer ongunstig is, zeker voor installaties waarin normaliter met koud water gewassen wordt.

Thermische desinfectie wordt dit door DIBO toegepast in recyclagesystemen voor self-carwashinstallaties in Duitsland.  In dit type van carwash gebruikt men immers warm water voor de hoofdwas. Het recyclagewater wordt zelfs tot 90°C opgewarmd, zodat de aanwezige bacteriën grotendeels worden afgedood. Net voor de aanzuigopening van de hogedrukpompen (die maximaal 55 °C verdragen) wordt koud water toegevoegd (Verboven, 2002).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Thermische desinfectieNee
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect